Konto FIRMA TO JA to najlepsze konto dla Twojej firmy

za otwarcie i prowadzenie konta oraz
wszystkie standardowe przelewy przez internet

za przelew natychmiastowy (Express ELIXIR)
oraz europejski (SEPA/ EuroElixir)*

za wpłaty gotówkowe we wpłatomacie
ponad 900 wpłatomatów w Polsce

za program do wystawiania faktur

*Pierwsze 2 przelewy w miesiącu są bezpłatne, za kolejne opłata zgodnie z TOiP.

Załóż konto online

Jak założyć konto online?

  • Składasz wniosek o konto online
  • Wybierasz opcję aktywacji przelewem. Wykonujesz przelew na nowe konto
  • Po weryfikacji Twoje konto zostanie aktywowane*

*Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia umowy o rachunek rozliczeniowy w formie elektronicznej zawarte są w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnym na www.ideabank.pl.

Wybierz Konto FIRMA TO JA i korzystaj z najbardziej innowacyjnej bankowości Idea CLOUD

Idea Cloud to więcej niż bankowość:

0 zł za standardowy przelew przez internet

0 zł za wydanie karty płatniczej / debetowej

terminale płatnicze dostosowane do potrzeb firmy

darmowe fakturowanie

IdeaHub – placówka coworkingowa dla klientów Idea Bank S.A

Załóż konto w 15 min

Jak założyć Konto FIRMA TO JA?

Sam wybierasz sposób, który jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Przy pomocy kuriera

Przy pomocy kuriera

Aktywacja online

Aktywacja online

Aktywuj konto przelewem
z innego rachunku

Wizyta w oddziale

Wizyta w oddziale

Otwórz konto

Idea Cloud najbardziej
innowacyjnym projektem
bankowym na świecie

Winner of BAI-FINACLE Global Banking Innovation Awards 2014

Opłaty i prowizje

Otwarcie i prowadzenie rachunku 0 zł
Przelewy krajowe przez internet (w tym ZUS i US) 0 zł
Przelewy natychmiastowe (Express Elixir) 0 zł*
Przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir) 0 zł*
Wpłata środków w każdym z ponad 900 wpłatomatów w Polsce 0 zł
Dokumenty do pobrania Regulamin TOiP Regulamin kart

*Pierwsze 2 przelewy w miesiącu są bezpłatne, za kolejne opłata zgodnie z TOiP.

Dowiedz się więcej

Powrót do góry ↑

Rachunek Rozliczeniowy „Konto Firma to ja” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 300,00 PLN dla kart wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r. lub (ii) 400,00 PLN dla kart wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę karty wynosi 4,99 PLN. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Konta zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.
Idea Cloud to system bankowości elektronicznej Idea Bank S.A. Z usługi „Wirtualny Sejf” i funkcjonalności „Zarządzanie Płynnością” może skorzystać użytkownik Idea Cloud posiadający konto firmowe w Idea Bank S.A. Idea Cloud został laureatem nagrody "Disruptive Innovation of the Year" w konkursie BAI - Finacle Global Banking Innovation Awards w 2014r.
IdeaHub to placówka coworkingowa prowadzona przez Idea Bank S.A.(„Bank”). Z zasobów udostępnionych w IdeaHub mogą korzystać osoby fizyczne będące klientami Banku w momencie rozpoczęcia korzystania z IdeaHub („Użytkownicy”). Placówka w godzinach otwarcia zapewnia Użytkownikom dostęp do sali konferencyjnej, powierzchni wyposażonej w osobne stanowiska pracy („Miejsca pracy”), internetu oraz do sprzętu biurowego. Użytkownik może korzystać z IdeaHub wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością. Korzystnie z Miejsc pracy odbywa się bez konieczności wcześniejszej rezerwacji przez wszystkich Użytkowników po zapoznaniu się z Regulaminem promocyjnego świadczenia usługi IdeaHub. Skorzystanie z sali konferencyjnej jest możliwe po wcześniejszej jej rezerwacji za pomocą wysłanej wiadomości e-mail pod adres kontakt@ideabank.pl, telefonicznie pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (koszt zgodny z taryfa Operatora) lub przez bezpośrednią obsługę Banku obecną w IdeaHub. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z sali konferencyjnej maksymalnie 3 godziny dziennie. Zasady promocji związanej ze świadczeniem usług w IdeaHub zawarte są w Regulaminie promocyjnego świadczenia usługi IdeaHub.
Aplikacja "Program do faktur" (dalej "Aplikacja") to usługa świadczona przez Idea Bank S.A. udostępniana Użytkownikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, za pośrednictwem bankowości internetowej Idea Cloud, która w ramach zamieszczonej tam Aplikacji i jej funkcjonalności umożliwia samodzielne wykonywanie przez Użytkownika czynności księgowych. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na zasadach ujętych w Regulaminie. Szczegóły w Regulaminie Usługi Program do faktur Idea Bank S.A. dostępnym na stronie www.ideacloud.pl