109,9 mln PLN zysku Grupy Idea Bank w I półroczu, wzrost o 144%

• W I półroczu 2017 r. Grupa Idea Bank wypracowała 109,9 mln PLN zysku netto, co oznacza wzrost o 144% względem oczyszczonego (o transakcję sprzedaży GetBack) wyniku za I półrocze 2016 r.;
• W II kwartale sprzedaż produktów kredytowych po raz pierwszy przekroczyła 2,5 mld PLN – osiągając 2,64 mld PLN; na tak wysoki wynik złożyła się m.in. rekordowa sprzedaż leasingu w wysokości 1,43 mld PLN; portfel należności Grupy na koniec czerwca wyniósł 16,1 mld PLN i był o 19% większy niż w czerwcu 2016 r.;
• Wynik odsetkowy wyniósł w I półroczu 383,4 mln PLN, rosnąc o 42% rdr; dochody odsetkowe i prowizyjne ogółem wyniosły 571 mln zł; marża odsetkowa (NIM) utrzymała się na bardzo wysokim poziomie 4%, pozostając jedną z najwyższych w sektorze;
• Grupa odnotowała znaczący spadek wskaźnika C/I do nowego historycznego minimum - jego wartość skorygowana o podatek od aktywów wyniosła w II kwartale 43,6%.

Grupa Idea Banku ma za sobą kolejny udany kwartał i półrocze. W pierwszych 6 miesiącach br. Grupa zarobiła netto 109,9 mln PLN wobec 45 mln PLN osiągniętych rok wcześniej (wynik skorygowany o transakcję sprzedaży GetBack). Zysk za II kwartał wyniósł 58,7 mln PLN i był o 15% większy niż w pierwszym kwartale.

W II kwartale sprzedaż produktów kredytowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 2,5 mld PLN, osiągając poziom 2,64 miliarda. W całym pierwszym półroczu sprzedaż produktów kredytowych przekroczyła 5 mld PLN. Złożyła się na to m.in. rekordowa sprzedaż leasingu, która wyniosła 1,43 mld PLN. Jednocześnie wartość faktur sfinansowanych w ciągu jednego półrocza przez Idea Money po raz pierwszy w historii przekroczyła 600 mln PLN. Wartość portfela kredytów bankowych zwiększyła się natomiast o 10% rdr, osiągając na koniec czerwca 8,5 mld PLN. Cały czas konsekwentnie rośnie przy tym nie tylko liczba kredytobiorców, ale też klientów korzystających z rachunków i produktów depozytowych Idea Banku.

Dobra koniunktura w gospodarce i pozytywne nastroje wśród mikroprzedsiębiorców sprawiają, że firmy zabiegają o zewnętrzne finansowanie i wykazują duże zainteresowanie innym produktami oferowanymi przez Grupę Idea Bank. W pozyskiwaniu nowych klientów pomagają nam wdrożone innowacje. Mobilne wpłatomaty notują kolejne rekordy pozyskanych kwot, suma wpłat w ciągu jednego miesiąc przekracza już 60 mln PLN – mówi Małgorzata Szturmowicz, CFO i członek zarządu Idea Banku.

Bardzo dobre wyniki osiągają też inne przełomowe rozwiązania wdrożone przez Idea Bank. W I półroczu z coworkingu w placówkach Idea Hub skorzystało prawie 10 000 klientów, a ponad tysiąc wzięło udział w warsztatach dla przedsiębiorców. Klienci korzystający z Idea Hub’ów oraz mobilnych wpłatomatów wykazują kilkukrotnie wyższą transakcyjność na rachunkach w Idea Banku.

Z sukcesem rozwija się też wdrożona w ubiegłym roku w Grupie usługa doradztwa w pozyskiwaniu przez mikroprzedsiębiorców dotacji UE. Wartość wniosków o dotacje złożonych w I półroczu wyniosła 45 mln PLN. Pierwsze z nich już zostały przyznane przedsiębiorcom, dzięki czemu będą mogli szybciej rozwijać swoje firmy.

Wynik odsetkowy wyniósł w I półroczu 383,4 mln PLN, co oznacza wzrost o 42% względem analogicznego okresu przed rokiem. Jest to zasługa dalszej obniżki kosztu finansowania do rekordowo niskiego poziomu 17 p.b. z 55 p.b. przed rokiem (spadek o 69%) jak również utrzymywania marży kredytowej na stałym, wysokim poziomie 4%, który jest jednym z najwyższych w polskim sektorze bankowym. Warto też zwrócić uwagę na korzystne zmiany zachodzące w strukturze depozytów – wyraźny spadek udziału depozytów do 6 miesięcy oraz wzrost udziału lokat powyżej 6 miesięcy. W efekcie w II kwartale depozyty powyżej 6 miesięcy stanowiły już 54,6% wszystkich (43,4% w II kwartale 2016 r.). Wynik prowizyjny wyniósł w I półroczu 187,3 mln PLN i był o 17,5% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Realizując strategię przedstawioną podczas IPO, Grupa Idea Bank konsekwentnie obniża wskaźnik C/I. Jego wartość skorygowana o podatek bankowy (15,5 mln PLN) spadła w II kwartale do rekordowo niskiego poziomu 43,6% z 50,3% w I kwartale. W całym pierwszym półroczu wskaźnik wyniósł 46,9% wobec 60,4% rok wcześniej. – Konsekwentny wzrost przychodów przy ścisłej kontroli kosztów pozwala Grupie systematycznie poprawiać wskaźnik C/I. W średnim terminie chcemy dalej poprawiać efektywność, dzięki optymalizacji sieci oddziałów oraz renegocjowaniu istotnych umów. Priorytetem jest jednak dla nas zwiększenie poziomu dochodów – podsumowuje Małgorzata Szturmowicz.

Suma bilansowa Grupy wyniosła na koniec czerwca 22,9 mld PLN rosnąc o 6,2% rdr. Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14%, a TIER1 wyniósł 12%.