• Możliwość osiągnięcia zysku w zależności od notowań trzech amerykańskich spółek
  • Aktywo Bazowe: akcje Apple Inc, Alphabet Inc oraz Amazon.com Inc.
  • Okres Lokaty: 3 miesiące
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź szczegóły bieżących subskrypcji Lokat Strukturyzowanych Idea Bank!

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
AAA 1 2017-08-07 2017-11-07 1.00% 4.00%
AAA 2 2017-09-07 2017-12-07 1.00% 4.00%
AAA 3 2017-10-05 2018-01-05 1.00% 4.00%
AAA 4 2017-11-07 2018-02-07 0.00% 0.00%
AAA 5 2017-12-06 2018-03-06 1.00% 4.00%
AAA 6 2017-12-27 2018-03-27 0.00% 0.00%
AAA 7 2018-02-08 2018-05-08 1.00% 4.00%
AAA 8 2018-03-08 2018-06-08 1.00% 4.00%
AAA 9 2018-04-10 2018-07-10 1.00% 4.00%
AAA 10 2018-05-10 2018-08-10 1.00% 4.00%