4,00%
  • Możliwość osiągnięcia zysku w zależności od notowań trzech amerykańskich spółek
  • Aktywo Bazowe: akcje Apple Inc, Alphabet Inc oraz Amazon.com Inc.
  • Okres Lokaty: 12 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
AAA 12M 1 2017-10-05 2018-10-05 4.00% 4.00%
AAA 12M 2 2017-11-07 2018-11-07 4.00% 4.00%
AAA 12M 3 2017-12-06 2018-12-06 4.00% 4.00%
AAA 12M 4 2017-12-27 2018-12-27 0.00% 0.00%
AAA 12M 5 2018-02-08 2019-02-08 4.00% 4.00%
AAA 12M 6 2018-03-08 2019-03-08 0.00% 0.00%
AAA 12M 7 2018-04-10 2019-04-10 4.00% 4.00%
AAA 12M 8 2018-05-10 2019-05-10 4.00% 4.00%