Absolute Selection

do 2,05%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka trzech funduszy absolutnej stopy zwrotu
  • Aktywo Bazowe: Indeks NXS Selection Alternative Fund Index (kod Bloomberg: NXSRSAF IND)
  • Okres Lokaty: 60 miesięcy
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co roku 1/5 Kwoty Lokaty
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Wskazane poniżej Odsetki naliczone zostały w danym Dniu Ustalenia Odsetek od podanych w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej części Kwoty Lokaty.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Absolute Selection 1 2015-05-11 2016-05-11 0.68% 0.68%
Absolute Selection 2 2015-07-10 2016-07-11 0.02% 0.02%
Absolute Selection 3 2015-09-10 2016-09-12 0.00% 0.00%
Absolute Selection 4 2015-10-13 2016-10-13 0.00% 0.00%
Absolute Selection 5 2015-11-09 2016-11-09 0.12% 0.12%
Absolute Selection 6 2015-12-08 2016-12-08 0.29% 0.29%
Absolute Selection 7 2016-01-12 2017-01-12 0.07% 0.07%
Absolute Selection 8 2016-02-10 2017-02-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 9 2016-03-09 2017-03-09 0.00% 0.00%
Absolute Selection 10 2016-04-12 2017-04-12 0.00% 0.00%
Absolute Selection 1 2015-05-11 2017-05-11 0.14% 0.07%
Absolute Selection 11 2016-05-13 2017-05-15 0.00% 0.00%
Absolute Selection 12 2016-07-08 2017-07-10 3.19% 3.19%
Absolute Selection 2 2015-07-10 2017-07-10 3.00% 1.50%
Absolute Selection 3 2015-09-10 2017-09-11 3.91% 1.96%
Absolute Selection 4 2015-10-13 2017-10-13 4.09% 2.05%
Absolute Selection 5 2015-11-09 2017-11-09 4.11% 2.05%
Absolute Selection 6 2015-12-08 2017-12-08 0.66% 0.33%
Absolute Selection 7 2016-01-12 2018-01-12 0.00% 0.00%
Absolute Selection 8 2016-02-10 2018-02-12 0.00% 0.00%
Absolute Selection 9 2016-03-09 2018-03-09 0.00% 0.00%
Absolute Selection 10 2016-04-12 2018-04-12 0.57% 0.29%
Absolute Selection 1 2015-05-11 2018-05-11 0.45% 0.15%
Absolute Selection 11 2016-05-13 2018-05-14 0.00% 0.00%
Absolute Selection 12 2016-07-08 2018-07-09 0.08% 0.04%
Absolute Selection 2 2015-07-10 2018-07-10 0.33% 0.11%
Absolute Selection 3 2015-09-10 2018-09-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 4 2015-10-13 2018-10-15 0.00% 0.00%
Absolute Selection 5 2015-11-09 2018-11-09 0.00% 0.00%
Absolute Selection 6 2015-12-08 2018-12-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 7 2016-01-12 2019-01-11 0.00% 0.00%
Absolute Selection 1 2015-05-11 2019-05-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 11 2016-05-13 2019-05-13 0.00% 0.00%
Absolute Selection 12 2016-07-08 2019-07-08 0.00% 0.00%
Absolute Selection 2 2015-07-10 2019-07-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 3 2015-09-10 2019-09-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 4 2015-10-13 2019-10-15 0.00% 0.00%
Absolute Selection 5 2015-11-09 2019-11-12 0.00% 0.00%
Absolute Selection 6 2015-12-08 2019-12-09 0.00% 0.00%
Absolute Selection 1 2015-05-11 2020-05-11 0.00% 0.00%
Absolute Selection 2 2015-07-10 2020-07-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 3 2015-09-10 2020-09-10 0.00% 0.00%
Absolute Selection 4 2015-10-13 2020-10-13 0.00% 0.00%
Absolute Selection 5 2015-11-09 2020-11-09 0.00% 0.00%
Absolute Selection 6 2015-12-08 2020-12-08 0.00% 0.00%