0,00%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka ośmiu funduszy inwestycyjnych
  • Aktywo Bazowe: Indeks Best Select Fund Index (kod Bloomberg: SGMDBESF Index)
  • Okres Lokaty: 6 lat
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co roku część Kwoty Lokaty wraz z odsetkami
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Best Funds 1 2017-09-06 2018-09-06 0.00% 0.00%
Best Funds 2 2017-10-10 2018-10-10 0.00% 0.00%
Best Funds 3 2017-11-10 2018-11-09 0.00% 0.00%
Best Funds 4 2017-12-11 2018-12-11 0.00% 0.00%
Best Funds 5 2017-12-29 2018-12-28 0.00% 0.00%
Best Funds 6 2018-02-09 2019-02-08 0.00% 0.00%
Best Funds 7 2018-03-08 2019-03-08 0.00% 0.00%
Best Funds 8 2018-04-10 2019-04-10 0.00% 0.00%
Best Funds 9 2018-05-11 2019-05-10 0.00% 0.00%
Best Funds 10 2018-06-08 2019-06-07 0.00% 0.00%
Best Funds 11 2018-07-10 2019-07-10 0.00% 0.00%
Best Funds 1 2017-09-06 2019-09-06 0.00% 0.00%
Best Funds 2 2017-10-10 2019-10-10 0.00% 0.00%
Best Funds 3 2017-11-10 2019-11-08 0.00% 0.00%
Best Funds 4 2017-12-11 2019-12-11 0.00% 0.00%
Best Funds 5 2017-12-29 2019-12-27 0.00% 0.00%
Best Funds 6 2018-02-09 2020-02-07 0.00% 0.00%
Best Funds 7 2018-03-08 2020-03-06 0.00% 0.00%
Best Funds 8 2018-04-10 2020-04-09 0.00% 0.00%
Best Funds 9 2018-05-11 2020-05-11 0.00% 0.00%
Best Funds 10 2018-06-08 2020-06-08 0.00% 0.00%
Best Funds 11 2018-07-10 2020-07-10 0.00% 0.00%
Best Funds 1 2017-09-06 2020-09-09 0.00% 0.00%
Best Funds 2 2017-10-10 2020-10-09 0.00% 0.00%
Best Funds 3 2017-11-10 2020-11-09 0.00% 0.00%
Best Funds 4 2017-12-11 2020-12-11 0.00% 0.00%
Best Funds 5 2017-12-29 2020-12-29 0.00% 0.00%