31.12.2020

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A., który zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A.

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A., który zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A. Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych.

Poniżej podstawowe informacje dla klientów banku:

 • w procesie przymusowej restrukturyzacji 3 stycznia 2021 r. Idea Bank S.A. zostanie przejęty przez jeden z największych banków w Polsce, Bank Pekao S.A.,
 • wszystkie depozyty (środki klientów na rachunkach bankowych) zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty,
 • klienci Idea Bank S.A. nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań,
 • działalność instytucji nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne,
 • nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów,
 • dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) – za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea Bank przerwy technicznej w dniu 31.12.2020 od godziny 20:00 do godziny 04:00 dnia 01.01.2021 r., o czym Idea Bank informował swoich klientów w ostatnich dniach,
 • klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przy czym w związku ze wspomnianą wyżej przerwą techniczną transakcje kartami płatniczymi będą realizowane do wysokości dostępnych środków na koncie z godziny 18:00 dnia 31.12.2020.
 • oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A.
  W dniu 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00 (przed udaniem się do placówki, prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia),
 • transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna,

Na pokrycie strat Idea Bank S.A., określonych w Oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Banku, dokonanym przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone akcje Banku  oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w Decyzji BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków.

Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Załączniki: