Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2019-09-24

Bezpieczne logowanie

Jeśli jesteś Klientem Idea Banku, na pewno zauważyłeś już zmiany w sposobie logowania do bankowości internetowej i mobilnej. Zgodnie z zaleceniami unijnej dyrektywy PSD 2 zwiększyliśmy bezpieczeństwo logowania – więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

2019-09-18

Idea Bank improves results

  • Idea Bank has been consistently limiting costs and rebuilding its business and sales model to become a lean bank for SMEs
  • In Q2 2019, the Bank reported a profit at both consolidated level – of PLN 1 million – and at standalone level – of PLN 41 million (in Q1 2019, these results were both negative and were PLN 81 million and PLN 76 million respectively)
  • TCR solvency ratio is gradually restored - at Idea Bank Group it has reached 2.11%, and at the Bank itself: 3.48%
  • Idea Bank maintains a strong liquidity position while deposit costs are falling
  • The due diligence process related to the search for an investor is continuing

2019-09-17

Idea Bank poprawia wyniki

Idea Bank konsekwentnie ogranicza koszty i przebudowuje model biznesowo-sprzedażowy w stronę lekkiego banku dla MSP

2019-09-16

Bezpieczniejsze logowanie już w Idea Banku! Dyrektywa PSD 2

Od kilku dni obowiązuje już nowy, bezpieczniejszy sposób logowania do bankowości internetowej oraz zwiększona ochrona transakcji kartami.

2019-08-28

Ostrzeżenie przed nowym rodzajem cyberataków na klientów!

Bank zidentyfikował nowy sposób działania przestępców próbujących wykradać środki Klientów. Przestępcy, podszywając się pod numery infolinii, dzwonią do Klientów z prośbą o podanie kodów jednorazowych otrzymanych SMS-em.

2019-08-06

Komunikat Idea Bank w związku z raportem bieżącym nr 52/2019

Idea Bank jest spółką publiczną i zgodnie z obowiązującym prawem oraz standardami rynku finansowego na bieżąco publikuje wszystkie ważne informacje w raportach bieżących.

Wszyscy akcjonariusze Idea Bank, w tym mniejszościowi, do których należą m.in. inwestorzy profesjonalni, mieli pełną możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami omawianymi na ZWZ Idea Bank, w tym dotyczącymi sytuacji finansowej banku. 28 czerwca 2019 r., podczas ZWZ, żaden akcjonariusz nie głosował przeciwko uchwałom dotyczącym udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. Zgodnie z wiedzą banku, żaden akcjonariusz nie zgłosił również sprzeciwu wobec podjętych uchwał.

2019-07-25

Wykup Obligacji podporządkowanych serii A

Idea Bank informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. wykupił wszystkie podporządkowane obligacje na okaziciela serii A wyemitowane w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji.

Jednocześnie wraz z kwotą wykupu zostały wypłacone obligatariuszom odsetki za ostatni okres odsetkowy.

2019-06-26

Idea Bank rozpoczyna zwolnienia grupowe

  • Idea Bank zakończył konsultacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych
  • Wdrażane zwolnienia grupowe są elementem procesu restrukturyzacji banku

2019-06-19

Kasoterminal #IDEAPAY z nagrodą tygodnika „Wprost”

Wprowadzony w kwietniu br. na rynek kasoterminal #ideapay zdobył nagrodę „Portfel 2019” tygodnika „Wprost” w kategorii Najbardziej Innowacyjny Produkt. Nagrodę wręczono 18 czerwca 2019 r.

„Portfele” to przyznawane od pięciu lat nagrody dla banków, firm świadczących usługi finansowe i przedsiębiorstw oferujących usługi dla tego sektora. Celem wyróżnienia jest promowanie najnowszych rozwiązań finansowych, produktów i usług na polskim rynku.