Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2021-10-12

Ważne! Nowa dokumentacja umowna dotycząca obsługi produktów i usług w Banku Pekao S.A. dla klientów firmowych z przejętego Idea Banku S.A.

Dostosowaliśmy dokumenty umowne oraz zasady obsługi produktów i usług do systemów informatycznych i standardów obowiązujących w Banku Pekao S.A.

2021-10-11

Informacja dla klientów z przejętego Idea Banku S.A. o planowanej wysyłce nowych kart płatniczych

13.10.2021 r. rozpoczynamy wysyłkę nowych kart płatniczych. Klienci z Idea Banku S.A., których produkty bankowe zostaną przeniesione do systemów Banku Pekao S.A., otrzymają pocztą nowe karty płatnicze Banku Pekao S.A.

2021-08-30

WAŻNE! Zaktualizuj dane kontaktowe do 25.09.2021 r.

Zaktualizuj dane kontaktowe do 25.09.2021 r. Aktualne dane są niezbędne, aby zachować ciągłość obsługi w związku z przejęciem przez Bank Pekao S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Idea Banku S.A.

2021-07-22

Uważaj na telefony i wiadomości SMS z fałszywej infolinii banku

Ostrzegamy przed telefonami i wiadomościami SMS od nieznanych osób, które mogą podszywać się pod pracowników Banku Pekao S.A. / Idea Banku S.A.

2021-07-12

Informacja o nowych dokumentach dotyczących lokat

3 sierpnia 2021 r. wprowadzamy nowe dokumenty, które będą regulowały terminowe lokaty oszczędnościowe otwarte w Idea Bank S.A. i przejęte przez Bank Pekao S.A. na mocy decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 31.12.2020 r. o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.

2021-06-17

Aneksowanie umów klientów indywidualnych przeniesionych z Idea Banku S.A. do Banku Pekao S.A.

Od 16 czerwca rozpoczynamy proces udostępniania w bankowości internetowej Idea Cloud aneksów do umów dotyczących aktywnych produktów klientów indywidualnych przeniesionych do Banku Pekao S.A. z Idea Banku S.A.

2021-02-22

Zmiana do moratorium pozaustawowego dot. „Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”

Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wprowadził zmiany do obowiązującego stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego, w tym dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną, będących przedmiotem stosownej notyfikacji do EBA za pośrednictwem UKNF:

2020-12-31

Uwaga! Ostrzegamy przed możliwymi cyberatakami skierowanymi na klientów

W związku czwartkowymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A i przeniesieniem rachunków klientów do Pekao S.A., prosimy o zachowanie standardów bezpieczeństwa i uwagi w trakcie logowania do bankowości internetowej oraz wykonywania zleceń finansowych.

2020-12-31

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A., który zostanie przejęty przez Bank Pekao S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A., wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A. Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty, nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych.