Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2018-07-13

Ponad 671 mln zł w Mobilnych Wpłatomatach w I połowie 2018 r.

  • Unikalna usługa Idea Banku dla przedsiębiorców bije kolejne rekordy.
  • W pierwszym półroczu 2018 roku za pośrednictwem Mobilnych Wpłatomatów zdeponowano 671,8 mln złotych, tj. o 141 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2017 roku, kiedy wpłaty wyniosły 278,9 mln złotych.
  • Rekordowym miesiącem był maj, kiedy poprzez Mobilne Wpłatomaty zebrano od klientów 125 mln złotych.
W pierwszym kwartale 2018 roku zanotowano wpłaty o wartości 308,5 mln złotych (wzrost o 156 proc. r/r), a w drugim kwartale 2018 roku – 363,3 mln złotych (zwyżka o 130 proc. r/r). Zainteresowanie usługą rośnie nieprzerwanie od jej uruchomienia w 2015 roku.

2018-05-15

2,3 mld zł sprzedaży kredytowej i 30 tys. nowych rachunków bieżących w Idea Banku w I kwartale 2018 r.

  • Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 roku do poziomu 21,2 mln zł, co stanowi o 15% więcej w porównaniu do IV kwartału 2017 roku (18,5 mln zł).
  • Dochody netto z działalności bankowej były wyższe o 8% niż w ostatnim kwartale 2017 roku. Koszty działania grupy, bez podatku od aktywów oraz składek i wpłat na rzecz BFG i KNF, pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Obciążenia regulacyjne w I kwartale 2018 roku wzrosły do 31,8 mln zł (vs. 15,9 mln zł w IV kwartale 2017 roku).
  • Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. Bank pozyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów z aktywnymi rachunkami bieżącymi. Liczba nowych rachunków firmowych wzrosła do 10 tys. (+17% kw./kw.), a rachunków osób fizycznych do 20 tys. (+55% kw./kw.)
  • Wśród spółek najbardziej dynamiczny wzrost zanotowała sprzedaż usług księgowych, która była o 15% wyższa niż w IV kwartale 2017 roku, sprzedaż faktoringu i leasingu ukształtowała się na poziomie zbliżonym do ostatniego kwartału 2017 roku.

2018-04-11

Tobiasz Bury ze zgodą KNF na objęcie stanowiska prezesa zarządu Idea Bank S.A.

Tobiasz Bury, dotychczasowy p.o. prezesa zarządu Idea Bank S.A., został 10 kwietnia 2018 r. jednogłośnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na stanowisko prezesa zarządu spółki.

2018-04-09

Grupa Idea Bank z pierwszym raportem odpowiedzialnego biznesu

Grupa Idea Bank wydała raport odpowiedzialnego biznesu obejmujący działania i wskaźniki za 2017 rok. Opublikowany raport jest pierwszym kompleksowym podsumowaniem dotychczasowych działań Grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

2018-03-09

Cztery filary rozwoju Grupy Idea Bank w latach 2018-2020

●Bank pierwszego wyboru dla małych firm ● Numer jeden w sprzedaży kredytów, leasingu i faktoringu w tym segmencie ● Twórca Idei Świat Przedsiębiorcy tj. miejsca, w którym przedsiębiorca „załatwi wszystkie sprawy firmy, poprzez jeden login i 2 kliknięcia” - takie cele strategiczne stawia sobie Grupa Idea Bank na lata 2018-2020. Zostały one przedstawione w „Kierunkach rozwoju Grupy Idea Bank” zaprezentowanych wraz z publikacją wyników za rok 2017.

2018-03-09

Grupa Idea Bank zarobiła 231 mln PLN w 2017 roku

• W roku 2017 Grupa Idea Bank osiągnęła 231 mln PLN zysku netto; wynik netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln PLN i był zbliżony do roku 2016.
• Wynik z tytułu odsetek wyniósł 681 mln PLN, rosnąc o 9% rok do roku; marża odsetkowa NIM uległa nieznacznemu obniżeniu – do 3,6%.
• Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 311 mln PLN i był nieco niższy niż w 2016 roku, co jest następstwem zmiany struktury dochodów polegającej na zwiększeniu wpływów ze sprzedaży produktów własnych, kosztem dochodów z pośrednictwa.
• Skorygowany wskaźnik C/I obniżył się do poziomu 48,5% z 53,5% rok wcześniej; koszty działania wyniosły 543 mln PLN i utrzymały się na poziomie roku 2016 pomimo wzrostu kwoty podatku bankowego.
• Sprzedaż produktów kredytowych wyniosła 9,6 mld PLN, rosnąc o 19% względem poprzedniego roku. Wyraźnie zwiększyła się też sprzedaż innych produktów Grupy.
• Wraz z publikacją wyników rocznych Grupa przedstawiła „Kierunki rozwoju na lata 2018-2020”, zakładające umocnienie pozycji lidera na rynku usług bankowych i finansowych dla małych firm.

2018-02-23

Rewolucja w wystawianiu, przechowywaniu i przekazywaniu dokumentów księgowych

Wystartowała pierwsza platforma do bezpłatnego wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Chmura Faktur jest otwarta dla wszystkich użytkowników: przedsiębiorców, biur księgowych, konsumentów oraz administracji publicznej. Celem nowego przedsięwzięcia Grupy Idea Bank jest wyeliminowanie z życia gospodarczego w Polsce papierowych faktur.

2018-02-08

Idea Bank udostępnia klientom cyfrowy portfel Masterpass

Wystarczy otwarty rachunek, dostęp do Idea Cloud i aktywna karta, aby klienci Idea Banku mogli szybciej i wygodniej dokonać transakcji w sieci za pomocą cyfrowego portfela Masterpass. Usługa pozwala na bezpieczne realizowanie płatności zarówno w krajowych, jak i zagranicznych sklepach internetowych – niezależnie od miejsca pobytu czy urządzenia, z którego się korzysta.

2018-02-05

Tomasz Górski wzmocnił zarząd Idea Banku

Dotychczasowy szef obszaru SME w mBanku z początkiem lutego dołączył do zarządu Idea Banku. Będzie odpowiadał za innowacje, nowe produkty oraz marketing.