COVID - 19

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuacje finansową Klientów Idea Banku, Bank umożliwia Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu na okres od 1 do 6 miesięcy („karencja”).

Odroczenie spłaty rat kapitałowych będzie oznaczało, że:

  • Okres spłaty kredytu wydłuży się o wnioskowaną przez klienta liczbę miesięcy karencji.
  • W okresie karencji Klient będzie spłacał niższą ratę, wyłącznie odsetki; po okresie karencji rata wróci do poziomu sprzed karencji.
  • W przypadku kredytów z wyłącznie ratą kapitałową (Kredyty Fair) w okresie karencji rata będzie obniżona o 80%, po okresie karencji będzie niższa od aktualnej.

Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami Banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty. Propozycja nie obejmuje "Pożyczki bezzwrotnej" i kart kredytowych.

W celu uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu należy wydrukować wniosek-aneks znajdujący się w pliku na dole strony, zapoznać się z jego treścią, uzupełnić go i podpisać zgodnie z instrukcją, zeskanować i wysłać przez wiadomość w Bankowości Internetowej dodając nową wiadomość dla kategorii: Obsługa aktywnego produktu z typem sprawy „Wakacje kredytowe” lub na adres mailowy wakacje.kredytowe@ideabank.pl
Złożenie wniosku w bankowości elektronicznej przyspieszy jego rozpatrzenie.

Po złożeniu wniosku Bank będzie informował o następnych krokach. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony, a Bank poinformuje o decyzji. Aneks wejdzie w życie po jego zaakceptowaniu przez Bank. Bank prześle niezwłocznie nowy harmonogram, który będzie uwzględniał wysokość rat w okresie karencji oraz po jej zakończeniu.

Do czasu wysłania przez Bank informacji o akceptacji aneksu kredytobiorca spłaca ratę kredytu w wysokości wskazanej w obowiązującym harmonogramie.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 22 101 10 10.


Najczęściej zadawane pytania

1. Od kiedy aneks zacznie obowiązywać?


Aneks dotyczący wakacji kredytowych będzie obowiązywał od dnia potwierdzenia ich uzyskania przez Bank (mailowo i w Bankowości Internetowej Idea Cloud).

2. Czy mój okres kredytowania zostanie wydłużony o ten okres czy raty ulegną zmianie?

Tak. Okres kredytowania ulegnie wydłużeniu o liczbę miesięcy "wakacji". Klient otrzyma od Banku nowy harmonogram spłat. W okresie wakacji rata ulegnie zmniejszeniu: spłacane będą tylko odsetki, po okresie wakacji wysokość raty wróci do poziomu sprzed karencji. W przypadku kredytów, w których spłacana jest tylko rata kapitałowa (kredyty FAIR), w okresie "wakacji" rata będzie zmniejszona o 80%.

3. Czy na czas wakacji zostanie zawieszony obowiązek realizacji obrotów na rachunku?

Możliwość zawarcia aneksu dotyczy zawieszenia spłat kapitału kredytu a nie zmiany innych zapisów umowy. Bank rozważa inne sposoby wsparcia swoich Klientów, o których będzie na bieżąco informował.

4. W jaki sposób mogę zawnioskować o karencje?

Poprzez wysłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej Banku. Wypełniony formularz należy wysłać z Bankowości Internetowej (Idea Cloud) - zgłoszenie o typie sprawy „Wakacje kredytowe” lub załączyć do maila wysłanego na adres wakacje.kredytowe@ideabank.pl
Mail należy wysłać z adresu podanego podczas rejestracji w Bankowości Internetowej Idea Cloud. Istnieje możliwość złożenia wniosku w oddziale, natomiast wydłuży to czas procesowania wniosku oraz nie jest rekomendowane przez Bank ze względu na wymogi wynikające z zagrożenia epidemiologicznego.

5. Jak będzie wyglądał cały proces? Czego mam się spodziewać?

Po przesłaniu przez Klienta wniosku, Bank poinformuje o jego przyjęciu, rozpoczęciu analizy i uruchomieniu aneksu na adres mailowy Klienta i w bankowości elektronicznej. Bank będzie się również kontaktował z Klientem, gdy wniosek będzie wymagał korekty lub przekazania dodatkowych informacji.


 Wniosek-aneks do pobrania