Oprocentowanie od0%

Konto Z DEBETEM
debet w koncie FIRMA TO JA

 • nieoprocentowany darmowy debet w koncie do 5 000 zł przez 3 miesiące
 • do dyspozycji nawet 20 000 zł
 • bez zbędnych formalności i zaświadczeń

Nieoczekiwane wydatki zdarzają się każdemu przedsiębiorcy a zdobycie gotówki od ręki nie zawsze jest proste. Z pomocą przychodzi Konto FIRMA TO JA Z DEBETEM. Dzięki niemu uregulujesz nagłe wydatki, a także w razie potrzeby sfinansujesz bieżącą działalność firmy.

Konto i debet otrzymasz za darmo, a sam limit pozostanie bezpłatny do sumy 5 000 zł przez pierwsze trzy miesiące od uruchomienia debetu. Ponadto jeżeli będziesz aktywnie korzystać z rachunku (wystarczy, by regularnie wpływały tam określane w umowie kwoty), bezpłatny okres może wydłużyć się w sumie nawet do 12 miesięcy.

Darmowy debet otrzymasz bez zbędnych formalności – wystarczy wypełnić formularz online lub odwiedzić najbliższy oddział Idea Banku.

Darmowy debet jest połączony z jednym z naszych najlepszych kont firmowych – Kontem FIRMA TO JA. Dzięki niemu bez opłat i prowizji wykonasz krajowe przelewy przez internet w systemie Elixir do swoich kontrahentów czy opłacisz faktury i podatki. W ramach oferty zrealizujesz również za darmo po dwa pierwsze w miesiącu kalendarzowym przelewy ekspresowe (Express Elixir) i przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir). Nie pobierzemy dodatkowych opłat za dostęp do ponad 1 000 wpłatomatów w całym kraju oraz korzystanie z usługi Mobilnego Wpłatomatu, który przyjedzie we wskazane miejsce i bezpiecznie odbierze Twój utarg - Twoje środki na koncie zostaną zaksięgowanie w 30 minut!
 • Darmowy debet w koncie udzielany jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
 • Jego przyznanie uzależnione jest od uprzedniej pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej
 • Debet może zostać przyznany do dowolnego rachunku bieżącego firmowego w Idea Banku
 • Wypełnij wniosek na naszej stronie internetowej lub odwiedź dowolny oddział Idea Banku
 • Po weryfikacji wniosku i dokumentów podpiszesz umowę kredytową i inne umowy związane z uruchomieniem debetu i konta
 • Konto FIRMA TO JA Z DEBETEM będzie do Twojej dyspozycji już nawet w dniu pozytywnej weryfikacji umowy
 • Miesięczna opłata za użytkowanie konta FIRMA TO JA: 0 zł
 • Opłata za pojedynczy przelew krajowy zlecony przez internet (ELIXIR i do ZUS-u i US-u): 0 zł
 • Prowizja za przyznanie debetu wynosi: 0 zł
 • Oprocentowanie 0% w skali roku obowiązuje dla wysokości debetu w kwocie 5 000 zł od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, a także w kolejnych trzech pełnych miesiącach kalendarzowych
 • Okres bez opłat może zostać przedłużony o kolejne dziewięć miesięcy kalendarzowych pod warunkiem zapewnienia przez kredytobiorcę comiesięcznych wpływów na rachunku bieżącym, wskazanych w umowie o debet
 • Po okresie promocyjnym oprocentowanie debetu wynosi 10% w skali roku
 • Kwota debetu powyżej 5 000 zł jest oprocentowana na 10% w skali roku nawet w okresie promocyjnym

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Maskowane hasło dostępu
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Szyfrowane połączenie https
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora)."Debet Idea Bank” stanowi kredyt w formie linii kredytowej. Dedykowany jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Przyznawany jest po uprzedniej pozytywnej weryfikacji w zdolności i wiarygodności kredytowej. Prowizja za przyznanie kredytu wynosi 0 zł. Oprocentowanie 0% w skali roku obowiązuje dla maksymalnej kwoty 5 tys. zł od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu oraz w kolejnych 3 pełnych miesiącach kalendarzowych. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne 9 miesięcy kalendarzowych, pod warunkiem zapewnienia przez Kredytobiorcę na rachunku bieżącym comiesięcznych obrotów, ustalonych indywidualnie z Idea Bank S.A. Dla kredytu w kwocie wyższej niż 5 tys. zł oprocentowanie 0% jest naliczane tylko do kwoty 5 tys. zł, powyżej tej kwoty obowiązuje oprocentowanie 10%. „Debet Idea Bank” może zostać przyznany do kont firmowych z oferty Idea Bank S.A. Szczegóły dotyczące produktu , w tym warunki przyznawania „Debetu Idea Bank” oraz Tabela Opłat i Prowizji są dostępne na stronie www.ideabank.pl i w każdym oddziale Idea Bank S.A. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto Firma to ja” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 300,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r. lub (ii) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r. lub (iii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Transakcje bezgotówkowe oraz Wpłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 4,99 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

Aplikacja „Program do faktur” (dalej „Aplikacja”) to usługa świadczona przez Idea Bank S.A. udostępniana Użytkownikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, za pośrednictwem bankowości internetowej Idea Cloud, która w ramach zamieszczonej tam Aplikacji i jej funkcjonalności umożliwia samodzielne wykonywanie przez Użytkownika czynności księgowych polegających na wystawianiu faktur. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na zasadach ujętych w Regulaminie. Szczegóły w Regulaminie Usługi Program do faktur Idea Bank S.A. dostępnym na stronie www.ideabank.pl.