Zastanawiasz się, jak starać się o dotację? Nie wiesz od czego zacząć? Przedstawiamy, jak przebiega ten proces w kilku najważniejszych krokach – od Twojego pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie.

 1. Zastanów się, czego potrzebujesz

Dotacje są przekazywane na konkretne pomysły przedsiębiorców. Bardzo ważne jest, by pomysły wynikały z potrzeb firmy i jej klientów. Zanim zaczniesz starania o dotacje, zadaj więc sobie pytanie: Czego potrzebuję? To powinien być Twój pierwszy krok.

 1. Zidentyfikuj potrzeby swoich klientów

W dotacjach dla firm chodzi nie tylko o zaspokojenie Twoich potrzeb. Istotą dotacji jest między innymi to, by oferty firm odpowiadały na wymagania i potrzeby rynku. To, czego chcą Twoi klienci, jest równie ważne jak Twoje potrzeby. Dofinansowanie ma umożliwić Ci zdobycie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży, zaistnienie na rynku. Nawet jeżeli chcesz zmodyfikować proces produkcyjny, a inwestycja nie prowadzi do powstania nowych usług czy produktów, jest ona odpowiedzią na potrzeby klientów. Będziesz mógł dzięki temu zaproponować odbiorcom lepszy produkt czy korzystniejsze ceny.

 1. Pomyśl, jaka jest Twoja konkurencja

Analiza konkurencji ma istotne znaczenie w dotacjach unijnych. Realizacja Twojego pomysłu powinna dać Ci przewagę nad konkurencją. Dofinansowanie ma Ci pomóc w wyróżnieniu się w regionie czy nawet w kraju. Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie firm oferujących takie same lub podobne produkty.

 1. Przeanalizuj możliwości

Jest dużo możliwości pozyskania dofinansowania. Można się o nie ubiegać w wielu instytucjach i z różnych programów. Skorzystaj z naszego kwalifikatora – dzięki temu dowiesz się, czy masz szansę otrzymać dotację. By uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przyjdź do doradcy Idea Banku. On pomoże Ci wybrać najlepsze źródło dotacji. Poinformuje Cię też o warunkach współpracy, ważnych terminach i dokumentach, jakie musisz zgromadzić, a także zaproponuje Ci rozwiązanie, gdy okaże się, że nie ma dotacji odpowiadających w pełni na Twoje potrzeby.

 1. Przygotuj dokumenty

Po wybraniu odpowiedniego źródła dotacji wraz z doradcą przygotujesz biznesplan oraz wypełnisz wniosek. Ważną część wniosku będzie stanowił budżet projektu. Dlatego istotne jest, żebyś już na etapie pomysłu zbierał dane na temat wyceny planowanych do zakupu urządzeń, maszyn, usług. Na tej podstawie stworzysz budżet projektu.

 1. Zarezerwuj czas

Pamiętaj, że dotacje mają być przeznaczone na realizację Twojej wizji rozwoju firmy i to Ty najlepiej wiesz, czego potrzebujesz. Doradca jest od tego, by udzielić Ci rad, pomóc w sprecyzowaniu potrzeb, wesprzeć w znalezieniu partnerów do projektu. Napisze on wniosek o dofinansowanie i biznesplan. Przygotuj się jednak na ścisłą współpracę i konieczność udzielania odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań. Jest to ważne, gdyż tylko dokumenty powstające w ten sposób będą spełniać Twoje oczekiwania.  

 1. Bądź elastyczny

Dotacje unijne rządzą się swoimi prawami. Czasem by zwiększyć swoje szanse, będziesz musiał zmienić swoje pierwotne założenia – zdecydować się na zwiększenie zakresu inwestycji, modyfikację pomysłu czy przemyśleć zatrudnienie pracowników. Bądź gotowy na to, że Twój pomysł będzie ewoluował. Tylko wtedy wysiłek włożony w przygotowanie dokumentów dotacyjnych nie pójdzie na marne.

 1. Złóż wniosek

Złóż swój wniosek do instytucji, która prowadzi nabór wniosków, w określonym terminie. Nabory najczęściej prowadzone są w formie konkursu. Forma i sposób złożenia wniosku mogą być różne – możesz złożyć dokument zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Doradca pomoże Ci w prawidłowym złożeniu wniosku.

 1. Uzbrój się w cierpliwość!

Wnioski składane przez Ciebie i innych przedsiębiorców biorą udział w konkursie – oznacza to, że są oceniane przez kilku ekspertów. W każdym konkursie jest kilka etapów tej oceny. Musisz uzbroić się w cierpliwość – ocena wniosków może trwać nawet kilka miesięcy. Od momentu złożenia wniosku możesz już realizować inwestycję. Jednak wiąże się to z obowiązkami i ścisłymi zasadami – skorzystaj w tym zakresie z pomocy doradcy.

 1. Podpisz umowę

W przypadku pozytywnej oceny Twojego wniosku zostaniesz poproszony przez daną instytucję o przygotowanie i dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Są to np.: zaktualizowany harmonogram projektu, zaświadczenie o założeniu odrębnego konta dla projektu, potwierdzenie posiadania wkładu własnego. Lista może być za każdym razem inna. Doradca pomoże Ci w skompletowaniu i uzupełnieniu dokumentów.

I najważniejsze – zapoznaj się z umową o dofinansowanie. Określa ona wszystkie obowiązki, jakie ciążą na Tobie i Twojej firmie w związku z otrzymaną dotacją. 

 1. Realizuj projekt

Opisane powyżej kroki to dopiero początek Twojej drogi prowadzącej do otrzymania dotacji i przelewu unijnych pieniędzy na firmowe konto. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie możesz rozpocząć realizację projektu i proces wnioskowania o transze dotacji.

 

 Źródła:

Udostępnij ten artykuł znajomym!