Oprocentowaniezmienne

Lokata BIZNES-INDEKS

 • już od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty – 6, 12, 24, 36 lub 60 miesięcy
 • możliwość założenia lokaty online
 • oprocentowanie uzależnione od WIBOR 3M
 • Możliwość ulokowania już od 500 zł do 1 000 000 zł
 • W przypadku założenia depozytu na 6 miesięcy Twoje oprocentowanie wyniesie w skali roku WIBOR 3M - 0,20 p.proc.
 • Jeśli natomiast wybierzesz lokatę 12-miesięczną, Twoje oprocentowanie wyniesie w skali roku WIBOR 3M - 0,10 p.proc.
 • W przypadku założenia depozytu na 24, 36 lub 60 miesięcy Twoje oprocentowanie wyniesie w skali roku WIBOR 3M
 • Lokata dostępna z kontem dla jednoosobowych działalności gospodarczych
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz w oddziale lub online. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 51 70 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata BIZNES-INDEKS (dalej „Lokata”) zakładana na 6, 12, 24, 36 lub 60 miesięcy, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest zmienne w skali roku i obliczane jest przez Bank jako wysokość stawki WIBOR 3 M pomniejszona o 0,20 p.p w przypadku Lokaty zawartej na okres 6 miesięcy, wysokość stawki WIBOR 3 M pomniejszona o 0,10 p.p. dla Lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy lub wysokość stawki WIBOR 3 M dla Lokaty zakładanej na okres 24, 36 lub 60 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych oraz utratą odsetek naliczonych za rzeczywisty okres przechowywania kwoty Lokaty. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego przez Bank w złotych polskich na rzecz Posiadacza Rachunku. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.