Oprocentowaniezmienne

Lokata BIZNES-INDEKS

 • już od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty – 6, 12, 24, 36 lub 60 miesięcy
 • możliwość założenia lokaty online
 • oprocentowanie uzależnione od WIBOR 3M
 • Możliwość ulokowania już od 500 zł do 1 000 000 zł
 • W przypadku założenia depozytu na 6 miesięcy Twoje oprocentowanie wyniesie w skali roku WIBOR 3M - 0,20 p.proc.
 • Jeśli natomiast wybierzesz lokatę 12-miesięczną, Twoje oprocentowanie wyniesie w skali roku WIBOR 3M - 0,10 p.proc.
 • W przypadku założenia depozytu na 24, 36 lub 60 miesięcy Twoje oprocentowanie wyniesie w skali roku WIBOR 3M
 • Lokata dostępna z kontem dla jednoosobowych działalności gospodarczych
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz w oddziale lub online. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata BIZNES-INDEKS (dalej „Lokata”) zakładana na 6, 12, 24 lub 36 miesięcy, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest zmienne w skali roku i obliczane jest przez Bank jako wysokość stawki WIBOR 3 M pomniejszona o 0,20 p.p w przypadku Lokaty zawartej na okres 6 miesięcy, wysokość stawki WIBOR 3 M pomniejszona o 0,10 p.p. dla Lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy lub wysokość stawki WIBOR 3 M dla Lokaty zakładanej na okres 24, 36 lub 60 miesięcy. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych oraz utratą odsetek naliczonych za rzeczywisty okres przechowywania kwoty Lokaty. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego przez Bank w złotych polskich na rzecz Klienta. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.