Oprocentowanie do 0,30%

Lokata CLOUD-BIZNES

 • oprocentowanie do 0,30% w skali roku
 • okres lokaty to 3, 5, 7, 10, 14 dni lub 3, 4, 6, 12 miesięcy
 • kwota lokaty już od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Oprocentowanie lokaty w skali roku zależne jest od jej okresu:
  • 0,20% w przypadku założenia lokaty na 3 dni
  • 0,20% w przypadku założenia lokaty na 5 dni
  • 0,20% w przypadku lokaty na 7 dni
  • 0,20% w przypadku lokaty na 10 dni
  • 0,20% w przypadku lokaty na 14 dni
  • 0,30% w przypadku lokaty na 3 miesiące
  • 0,30% w wariancie na 4 miesiące
  • 0,30% w wariancie na 6 miesięcy
  • 0,30% w wariancie na 12 miesięcy
 • Lokata Cloud-Biznes jest dostępna z prowadzonym bezpłatnie Kontem Firma+

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta
 • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata CLOUD-BIZNES (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 5, 7, 10 lub 14 dni bądź 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Otwarcie Lokaty jest możliwe pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. („Bank”) Rachunku Rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w złotych polskich („Rachunek”) na rzecz Posiadacza Rachunku. W momencie składania Wniosku, Posiadacz Rachunku powinien zapewnić na Rachunku, z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we Wniosku o założenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 0,20% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3, 5, 7, 10 lub 14 dni, 0,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.