Oprocentowanie do 1,80%

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA-BIZNES

 • wysokie oprocentowanie – do 1,80% w skali roku
 • czas trwania lokaty – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 24, 36 lub 60 miesięcy
 • lokata od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Oprocentowanie 1,40% w skali roku w wariancie na 1 miesiąc
 • Oprocentowanie 1,45% w skali roku w wariancie na 2 miesiące
 • Oprocentowanie 1,50% w skali roku w wariancie na 3 miesiące
 • Oprocentowanie 1,50% w skali roku w wariancie na 4 miesiące
 • Oprocentowanie 1,55% w skali roku w wariancie na 5 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,55% w skali roku w wariancie na 6 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,60% w skali roku w wariancie na 9 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,60% w skali roku w wariancie na 10 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,65% w skali roku w wariancie na 12 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,65% w skali roku w wariancie na 14 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,70% w skali roku w wariancie na 24 miesiące
 • Oprocentowanie 1,75% w skali roku w wariancie na 36 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,80% w skali roku w wariancie na 60 miesięcy
 • Od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Lokata dostępna z kontem dla jednoosobowych działalności gospodarczych w Idea Bank
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz w oddziale lub online. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:
 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • wizyta w oddziale
Po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej oraz mobilnej
Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata PRZEDSIĘBIORCZA-BIZNES (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, oprocentowaniem stałym 1,45% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 2 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 lub 4 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,55% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 5 lub 6 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 9 lub 10 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12 lub 14 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,70% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 24 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,75% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 36 miesięcy oraz z oprocentowaniem stałym 1,80% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 60 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Możliwość otwarcia Lokaty pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) Rachunku Rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w złotych polskich (dalej „Rachunek”) na rzecz Posiadacza Rachunku. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z tego Rachunku. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowana treść ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.