e-Rentier 18M

do 1,00%
  • Ekspozycja na akcje pięciu znanych światowych spółek z branży informatycznej
  • Produkt rentierski wypłacający co miesiąc części Kwoty Lokaty oraz Gwarantowane Odsetki od Salda Lokaty w wysokości 1% w skali roku
  • Możliwość uzyskania dodatkowego zysku w wysokości 3% Kwoty Lokaty po każdym 9-cio Miesięcznym Okresie Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
e-Rentier 18M 1 2016-07-01 2017-12-29 1.50% 1.00%
e-Rentier 18M 2 2016-08-01 2018-01-31 1.50% 1.00%