e-Rentier 30M

1,00 %
  • Ekspozycja na akcje pięciu znanych światowych spółek z branży internetowej
  • Produkt rentierski wypłacający co miesiąc część Kwoty Lokaty wraz z gwarantowanymi odsetkami w wysokości 1% w skali roku, zgodnie z Formułą Naliczania Odsetek od Lokaty
  • Możliwość uzyskania dodatkowego zysku w wysokości 2% Kwoty Lokaty po każdym Półroczu Lokaty, zgodnie z Formułą Naliczania Odsetek od Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
e-Rentier 30M 1 2016-07-01 2018-12-31 2.50% 1.00%
e-Rentier 30M 2 2016-08-01 2019-01-31 2.50% 1.00%