do 1,00%
  • Ekspozycja na akcje czterech znanych światowych spółek z branży internetowej
  • Produkt rentierski wypłacający co miesiąc 1/12 Kwoty Lokaty wraz z gwarantowanymi odsetkami w wysokości 1% w skali roku, zgodnie z Formułą Naliczania Odsetek od Lokaty
  • Możliwość uzyskania dodatkowego zysku w wysokości 4% Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty, zgodnie z Formułą Naliczania Odsetek od Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
e-Rentier 1 2016-05-05 2017-05-05 1.00% 1.00%
e-Rentier 2 2016-06-06 2017-06-06 1.00% 1.00%