do 1,00%
  • Możliwość osiągnięcia zysku uzależnionego od Indeksu opartego na notowaniach koszyka siedmiu funduszy inwestycyjnych
  • Aktywo Bazowe: Indeks NXS Elite Funds Selection Index (kod Bloomberg: NXSREFS Index)
  • Okres Lokaty: 36 miesięcy
  • Produkt z rentierską konstrukcją wypłacający co pół roku część Kwoty Lokaty wraz z gwarantowanymi odsetkami
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Wskazane poniżej Odsetki naliczone zostały w danym Dniu Ustalenia Odsetek od podanych w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej części Kwoty Lokaty.

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Ustalenia Odsetek Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Elite Funds 1 2017-12-08 2018-06-08 0.50% 1.00%
Elite Funds 2 2017-12-29 2018-06-29 0.50% 1.00%
Elite Funds 3 2018-02-09 2018-08-09 0.50% 1.00%
Elite Funds 4 2018-03-09 2018-09-07 0.50% 1.00%
Elite Funds 5 2018-04-10 2018-10-10 0.50% 1.00%
Elite Funds 6 2018-05-11 2018-11-12 0.50% 1.00%
Elite Funds 1 2017-12-08 2018-12-07 1.00% 1.00%
Elite Funds 2 2017-12-29 2018-12-28 1.00% 1.00%
Elite Funds 3 2018-02-09 2019-02-08 1.00% 1.00%
Elite Funds 4 2018-03-09 2019-03-08 1.00% 1.00%
Elite Funds 5 2018-04-10 2019-04-10 1.00% 1.00%
Elite Funds 6 2018-05-11 2019-05-10 1.00% 1.00%
Elite Funds 1 2017-12-08 2019-06-07 1.50% 1.00%
Elite Funds 2 2017-12-29 2019-06-28 1.50% 1.00%
Elite Funds 3 2018-02-09 2019-08-09 1.50% 1.00%
Elite Funds 4 2018-03-09 2019-09-09 1.50% 1.00%
Elite Funds 5 2018-04-10 2019-10-10 1.50% 1.00%
Elite Funds 6 2018-05-11 2019-11-12 2.68% 1.79%
Elite Funds 1 2017-12-08 2019-12-09 2.00% 1.00%
Elite Funds 2 2017-12-29 2019-12-30 2.75% 1.38%
Elite Funds 3 2018-02-09 2020-02-07 4.90% 2.45%
Elite Funds 4 2018-03-09 2020-03-09 2.00% 1.00%
Elite Funds 5 2018-04-10 2020-04-09 2.00% 1.00%
Elite Funds 6 2018-05-11 2020-05-11 2.00% 1.00%
Elite Funds 1 2017-12-08 2020-06-08 2.50% 1.00%
Elite Funds 2 2017-12-29 2020-06-29 2.50% 1.00%
Elite Funds 3 2018-02-09 2020-08-07 2.50% 1.00%
Elite Funds 4 2018-03-09 2020-09-09 2.50% 1.00%
Elite Funds 5 2018-04-10 2020-10-09 2.50% 1.00%
Elite Funds 6 2018-05-11 2020-11-12 2.50% 1.00%
Elite Funds 1 2017-12-08 2020-12-09 0.00% 0.00%
Elite Funds 2 2017-12-29 2020-12-30 0.00% 0.00%