e-Rentier II

1,00%
  • Ekspozycja na akcje pięciu znanych światowych spółek z branży internetowej
  • Produkt rentierski wypłacający co miesiąc 1/24 Kwoty Lokaty wraz z gwarantowanymi odsetkami w wysokości 1% w skali roku, zgodnie z Formułą Naliczania Odsetek od Lokaty
  • możliwość uzyskania dodatkowego zysku w wysokości 2% Kwoty Lokaty po każdym Półroczu Lokaty zgodnie z Formułą Naliczania Odsetek od Lokaty
  • Gwarancja wypłaty całej Kwoty Lokaty do Dnia Zamknięcia Lokaty
Sprawdź szczegóły bieżących subskrypcji Lokat Strukturyzowanych Idea Bank!

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
e-Rentier II 1 2016-05-05 2018-05-04 2.00% 1.00%
e-Rentier II 2 2016-06-06 2018-06-06 2.00% 1.00%