Oprocentowanie od0,019%

Faktoring
szybka gotówka za faktury

  • niskie opłaty – już od 0,019% od kwoty brutto faktury przy 30-dniowym terminie płatności1
  • minimalna kwota faktury to tylko 100 zł
  • proste zasady przyznawania limitu kredytowego

Co otrzymujesz w pakiecie?

Mobilny system faktoringowy
IdeaFaktor24

Finansowanie pojedynczych kontraktów

Wydłużony okres spłaty

Monitoring płatności

Czy pamiętasz kiedy ostatni raz nie otrzymałeś terminowo zapłaty za wystawioną przez Ciebie fakturę? Prawdopodobnie taka sytuacja spotkała każdego przedsiębiorcę. Aby zapobiec negatywnym skutkom takich sytuacji powstał faktoring.

Faktoring to usługa finansowa, która polega na nabyciu przez wyspecjalizowaną instytucję wierzytelności przysługujących firmie od jej kontrahentów. Idea Bank S.A. umożliwia swoim klientom skorzystanie z usług faktoringu świadczonych przez Idea Money S.A.

Po wykonaniu zlecenia i wystawieniu faktury nie musisz już czekać na pieniądze aż upłynie termin płatności – przekazujesz swoje wierzytelności faktorowi i otrzymujesz zaliczkę w wysokości do 80% na poczet zapłaty. Gdy kontrahent spłaci swoje zobowiązanie, faktor wypłaca Ci pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty faktoringowe.

1Faktoring w Idea Money oprócz wygody zarządzania finansami to także atrakcyjne opłaty. Przykładowa najniższa stawka prowizji faktoringowej to tylko 0,019% dziennie.
  • Złóż wniosek za pomocą formularza na stronie ideabank.pl lub odwiedź najbliższy oddział banku. Dodatkowe informacje o faktoringu możesz uzyskać, dzwoniąc pod numer infolinii banku pod numerem 801 999 111 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)
  • Podczas spotkania z doradcą Idea Banku otrzymasz najkorzystniejszą dla Twojej firmy ofertę faktoringu. Doradca podpowie również, jak szybko skompletować niezbędne dokumenty
  • Podpisujesz umowę w wybranym przez siebie terminie i korzystasz z limitu faktoringowego

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Usługa faktoringu świadczona jest przez Idea Money Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000315232, REGON 141509674, NIP 5213496074, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 4 349 900 zł i jest adresowana do przedsiębiorców. Zawarcie umowy dotyczącej faktoringu i jego warunki są ustalane każdorazowo. Szczegóły usług, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, oraz warunki zawarcia umowy faktoringu dostępne są w oddziałach Idea Bank S.A. oraz na stronach ideamoney.pl i ideabank.pl. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego.