Family Business

do 10,40%
  • Możliwość zysku w oparciu o akcje 40 spółek z USA i Europy
  • Aktywo Bazowe: Credit Suisse Family Index 11% Volatility Target
  • Okres Lokaty: 24 miesiące
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Family Business 1 2013-04-11 2015-04-10 20.80% 10.40%