Prowizja od2,49%

Finansowanie dla spółek

 • kapitał na inwestycje oraz bieżącą działalność
 • wysokie kwoty kredytów, do 500 tys. zł bez zabezpieczeń
 • proste zasady udzielenia kredytu
Kredyty dla Spółek to 3 elastyczne rozwiązania dostoswane do potrzeb przedsiębiorstwa, m.in.:

Limit w Rachunku
Uzyskane środki możesz przeznaczyć na bieżącą działalność, a także na poprawę płynności finansowej. Twoja spółka zwiększy bezpieczeństwo finansowe i konkurencyjność na rynku dzięki wydłużonym terminom płatności oraz terminowemu regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów. Uzyskany kredyt możesz przeznaczyć na: wypłaty wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kosztów paliwa czy opłacenie rachunków. Środki na koncie możesz mieć nawet w jeden dzień od pozytywnej weryfikacji umowy. Dodatkowo zapewniamy wygodny dostęp do pieniędzy na rachunku firmowym. Możesz dowolnie z nich korzystać za pomocą karty płatniczej oraz w bankowości internetowej.

Kredyt Obrotowy Ratalny
Przeznaczony jest na dowolny cel związany z bieżącą działalnością i nie wymaga dokumentowania wykorzystania środków fakturami. To prosty sposób na szybki dostęp do dużej gotówki, nawet 400 000 zł, bez potrzeby przedstawiania szczegółowych biznesplanów. Sam najlepiej znasz potrzeby swojej firmy – my postaramy się pomóc w szybkim uzyskaniu niezbędnego finansowania na ten cel.

Kredyt inwestycyjny
Kredyt Inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie znaczących przedsięwzięć, np.
 • Zakup/budowa nieruchomości
 • Finansowanie nowych lub powiększenie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych
 • Inwestycje w technologie
 • Poszerzenie profilu i skali działalności
Środki z kredytu mogą w prosty sposób trafić od razu do Twoich partnerów biznesowych. Jeżeli wolisz inaczej, wypłacimy je na Twój rachunek i uzgodnimy termin na ich rozliczenie.
 • wysoka kwota finansowania dostosowana do potrzeb Twojej firmy
 • maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczeń nawet do 500 tys. zł
 • maksymalna kwota kredytu z zabezpieczeniem ustalana jest indywidualnie
 • szeroki zakres akceptowalnych celów
 • Przygotuj wyciągi z rachunku spółki za ostatnie 6 miesięcy oraz podstawowe dokumenty finansowe i rejestrowe.
 • Złóż wniosek u doradcy Idea Banku.
 • W krótkim czasie przygotujemy wstępną decyzję kredytową.
 • W dogodnym terminie podpisz umowę kredytową w oddziale banku lub innym miejscu – nasz mobilny doradca przyjedzie pod wskazany przez Ciebie adres.
 • Kredyt zostanie uruchomiony nawet tego samego dnia, w którym nastąpi pozytywna weryfikacja popisanej przez Ciebie umowy kredytowej.
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0 zł
 • Prowizja za udzielenie kredytu: od 2,49% kredyty z zabezpieczeniem / od 4,49% kredyty bez zabezpieczeń
 • Oprocentowanie: od 5,25% + WIBOR 3M/12M kredyty z zabezpieczeniem / od 6,21% + WIBOR 12M kredyty bez zabezpieczeń

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Finansowanie dla spółek to kredyt skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. DzU z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W ramach finansowania dla spółek Bank oferuje: Limit w Rachunku Kredyt Obrotowy Ratalny, Kredyt Inwestycyjny. Maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczeń wynosi 500 000 zł, a kwota kredytu zabezpieczonego ustalana jest indywidualnie. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Warunkiem uruchomienia przez Bank każdego kredytu jest zawarcie umowy kredytowej. Środki mogą zostać przekazane przez Bank po podpisaniu umowy przez wszystkie strony i pozytywnej jej weryfikacji, nawet tego samego dnia. Szczegółowe warunki uzyskania każdego z produktów, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, dostępne są na stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Banku S.A. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.