Prowadzenie0 zł

Konto WALUTOWE
dla spółek

 • 7 walut do wyboru - EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK i DKK
 • przelewy zagraniczne on-line
 • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu
 • atrakcyjne negocjowane kursy walutowe (wymagana odrębna umowa)
Prowadzisz firmę i posiadasz kontrahentów, partnerów biznesowych, z którymi rozliczasz się w walucie obcej? Załóż darmowe Konto WALUTOWE, a będziesz mógł korzystać z atrakcyjnych kursów wymiany najważniejszych światowych walut.

Otwórz Konto WALUTOWE, będące idealnym rozwiązaniem dla firm, które otrzymują zapłatę za towary lub usługi w walucie obcej lub kupują towary i usługi za granicą. Wybierz swoją walutę spośród 7 walut do wyboru: EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK.

Konto WALUTOWE założymy Ci bezpłatnie, szybko i wygodnie podczas wizyty w najbliższym oddziale Idea Banku.

Dla wygodniejszego dokonywania transakcji, oferujemy Ci możliwość wykonywania przelewów w walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek, dzięki czemu nie poniesiesz dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem na PLN. Nie ma również opłat za dwa przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir) w miesiącu.

W Idea Banku możesz również liczyć na atrakcyjne oprocentowanie – zarówno na rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach długo- i krótkoterminowych.

 • Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających
  osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej
 • Wniosek można złożyć przez internet, telefon - poprzez kontakt z infolinią banku pod numerem 22 101 51 70 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • Warunkiem założenia konta WALUTOWEGO jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. Wszelkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na Koncie Walutowym można składać za pośrednictwem bankowości telefonicznej bądź w oddziale Idea Banku
 • W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A.
 • Opłaty i prowizje zgodnie z „Tabelą Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” dostępnej na ideabank.pl.
 • Wypełnij prosty formularz na stronie ideabank.pl lub w oddziale banku
 • Jeśli rachunek Konto WALUTOWE zakładasz po raz pierwszy, przygotuj odpowiednie dokumenty (informację o nich otrzymasz na bieżąco podczas składania wniosku o konto)
 • Umowę potwierdzisz w oddziale banku w dogodnym dla siebie terminie lub za pośrednictwem kuriera
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • Opłata za wpłaty gotówkowe w oddziałach Idea Banku: 0 zł
 • Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziałach Idea Banku: 0zł (bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych. W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji bank stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych)
 • 2 pierwsze przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu kalendarzowym: 0zł
IBAN – (ang. International Bank Account Number), to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. Składa się z ciągu znaków ustalonych zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych.

Przelewając środki na rachunek zagraniczny lub rachunek walutowy w kraju, należy wpisać numer rachunku, który zgodny jest ze standardem IBAN oraz posiada kod BIC banku odbiorcy. Nie należy kopiować, żadnych gotowych numerów IBAN ze stron internetowych. Numer IBAN tworzymy każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.
iban
IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Tworzy się go poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce numer rachunku bankowego zmienia się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL. Pozostałe cyfry (26 liczb), składają się z liczby kontrolnej, oznaczenia banku prowadzącego rachunek oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego danego klienta.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Warunkiem założenia Konta WALUTOWEGO jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. Wszelkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na Walutowym Rachunku Rozliczeniowym Klienta można składać za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej bądź w oddziale Idea Bank S.A. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Konta WALUTOWEGO zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunków Walutowych dostępnej na www.ideabank.pl.

22 101 10 50
Koszt zgodny z taryfą operatora

Zapytaj o konto