Prowadzenie0 zł

Konto IDEALNA FIRMA
dla spółek

 • 0 zł za prowadzenie konta przy miesięcznych wpływach 1 000 zł lub utrzymaniu średniego salda na poziomie minimum 1 500 zł
 • darmowe wpłaty w prawie 3 000 wpłatomatach

Konto IDEALNA FIRMA to konto firmowe przygotowane z myślą o spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, stowarzyszeniach, związkach zawodowych, spółkach, przedsiębiorstwach państwowych oraz instytucjach samorządowych, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólnikach spółki cywilnej.

Możesz założyć konto przez internet, a jego otwarcie jest darmowe. Do uzyskania bezpłatnej obsługi wystarczy po prostu z niego korzystać - co miesiąc wpłacać na rachunek chociaż 1 000 zł.

Do założenia rachunku IDEALNA FIRMA nie trzeba zbędnych formalności, wystarczy kilka minut, aby złożyć wniosek o konto- w oddziale banku lub przez internet.

Jeżeli natomiast chcesz przyjmować płatności kartą, mamy dla Ciebie przygotowane specjalne rozwiązanie – kasoterminal online. Urządzenie to łączy funkcje kasy fiskalnej i terminala płatniczego, dzięki czemu przyjmowanie opłat staje się prostsze niż dotychczas.

Konto IDEALNA FIRMA przeznaczone jest dla:
 • przedsiębiorstw państwowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek komandytowych
 • spółek akcyjnych
 • spółek jawnych,
 • spółek z o.o.
 • spółek partnerskich
 • spółek cywilnych
 • spółdzielni
 • związków zawodowych
 • stowarzyszeń
 • wspólnot mieszkaniowych
 • instytucji samorządowych
 • fundacji
tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej.
 • Wypełnij prosty formularz na stronie ideabank.pl
 • Jeśli rachunek główny Idealna Firma zakładasz po raz pierwszy, przygotuj odpowiednie dokumenty (informację o nich otrzymasz na bieżąco podczas składania wniosku o konto)
 • Umowę potwierdzisz w oddziale banku w dogodnym dla siebie terminie
 • Opłata za założenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł
 • Opłata miesięczna za prowadzenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek środków w wysokości 1 000 zł lub utrzymywania średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 1 500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie konta wyniesie 10 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek rozliczeniowy „Konto IDEALNA FIRMA” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta wynosi 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na Konto w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) środków w wysokości 1 000 zł lub w przypadku utrzymania w danym miesiącu na Koncie średniego miesięcznego salda na poziomie minimalnym 1500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta wyniesie 10,00 zł. W wypadku wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, wydawaną do rachunku rozliczeniowego, na łączną kwotę nie niższą niż 500,00 PLN opłata za obsługę karty wynosi 0,00 PLN. Niespełnienie warunku będzie skutkowało naliczeniem opłaty za obsługę karty w wysokości 8,00 PLN. W razie wydania do Rachunku drugiej i kolejnych kart debetowych, warunki wskazane w zdaniach poprzednich mają zastosowanie do każdej wydanej karty debetowej odrębnie. Szczegóły dotyczące Konta IDEALNA FIRMA zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych, Tabeli Opłat i Prowizji dla jednostek organizacyjnych oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków dla jednostek organizacyjnych na www.ideabank.pl.