Konto OSZCZĘDNOŚCIOWE - BIZNES
0,05% w skali roku
- produkt wycofany z oferty

 • oprocentowanie 0,05% w skali roku
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta
 • wpłaty i wypłaty bez żadnych ograniczeń

Konto OSZCZĘDNOŚCIOWE - BIZNES oraz Konto IDEALNA FIRMA przeznaczone jest dla:

 • przedsiębiorstw państwowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek komandytowych
 • spółek akcyjnych
 • spółek jawnych,
 • spółek z o.o.
 • spółek partnerskich
 • spółek cywilnych
 • spółdzielni
 • związków zawodowych
 • stowarzyszeń
 • wspólnot mieszkaniowych
 • instytucji samorządowych
tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej.
 • Konto zakładasz wygodnie - masz możliwość założenia konta przez internet, wystarczy wypełnić formularz na stronie ideabank.pl lub odwiedzić dowolną placówkę banku
 • Jeśli masz już Konto IDEALNA FIRMA, to konto oszczędnościowe zostanie aktywowane online. Jeśli zakładasz główny rachunek pierwszy raz, przygotuj odpowiednie dokumenty (informację o wymaganych dokumentach otrzymasz na bieżąco podczas składania wniosku o konto)
 • Opłata za założenie i prowadzenie Konta OSZCZĘDNOŚCIOWEGO - BIZNES: 0 zł
 • Opłata za założenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł
 • Opłata miesięczna za prowadzenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek środków w wysokości 1 000 zł lub utrzymania średniomiesięczonego salda na poziomie minimum 1 500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie konta wyniesie 10 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek rozliczeniowy „Konto OSZCZĘDNOŚCIOWE - BIZNES” (dalej „Konto”) z oprocentowaniem zmiennym wynoszącym 0,05% w skali roku z kapitalizacją odsetek na koniec miesiąca kalendarzowego przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Opłata za otwarcie Konta wynosi 0 zł. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta wynosi 0 zł. Szczegóły dotyczące Konta OSZCZĘDNOŚCIOWEGO - BIZNES zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych, Tabeli Opłat i Prowizji Konta OSZCZĘDNOŚCIOWEGO - BIZNES oraz Tabeli Oprocentowania rachunków dla spółek dostępnych na www.ideabank.pl.