Global Perspective

do 1,53%
  • Możliwość zysku w oparciu o Indeks obliczany na podstawie cokwartalnych zaleceń Noble Funds TFI
  • Aktywo Bazowe: Noble Funds Global Perspective Index
  • Okres Lokaty: 36 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Global Perspective 1 2013-11-07 2016-11-07 2.83% 0.94%
Global Perspective 2 2013-12-06 2016-12-06 3.71% 1.24%
Global Perspective 3 2014-01-14 2017-01-13 1.32% 0.44%
Global Perspective 4 2014-02-18 2017-02-17 1.51% 0.50%
Global Perspective 5 2014-03-26 2017-03-27 1.84% 0.61%
Global Perspective 6 2014-05-07 2017-05-08 2.31% 0.77%
Global Perspective 7 2014-06-05 2017-06-07 1.12% 0.37%
Global Perspective 8 2014-07-02 2017-07-03 0.75% 0.25%
Global Perspective 9 2014-08-06 2017-08-07 3.49% 1.16%
Global Perspective 10 2014-09-05 2017-09-05 0.83% 0.28%
Global Perspective 11 2014-11-06 2017-11-06 4.58% 1.53%
Global Perspective 12 2015-03-06 2018-03-06 1.14% 0.38%