Grupa Idea Banku konsoliduje biznes leasingowy

• Idea Leasing odkupił od LC Corp BV 25% akcji Getin Leasing za cenę 100 mln PLN, uzyskując pełną kontrolę nad tą spółką (100% akcji);
• Idea Bank sprzedał LC Corp. BV 25% akcji Idea Leasing za cenę 107,5 mln PLN;
• Zysk z transakcji, wynoszący 92 mln PLN na poziomie skonsolidowanym, powiększy wynik Grupy za III kwartał;
• Rynek leasingowy w Polsce jest w rozkwicie, a transakcja otwiera drogę do pełnej integracji spółek leasingowych oraz realizacji efektów synergii.

Grupa Idea Banku przeprowadziła dwie transakcje, których przedmiotem są akcje spółek leasingowych. Idea Leasing, odkupił od LC Corp BV 25% akcji Getin Leasing za cenę 100 mln PLN zwiększając swoje zaangażowanie w tej spółce do 100%.

Jednocześnie Idea Bank sprzedał LC Corp BV 25,01% akcji Idea Leasing za cenę 107,5 mln PLN, zmniejszając swój udział do 74,99%. Zysk z tej transakcji wyniósł 80 mln PLN na poziomie jednostkowym oraz 92 mln PLN na poziomie skonsolidowanym. Powiększy on wynik Banku i Grupy za III kwartał br. Przeprowadzone transakcje spowodują docelowo wzrost współczynnika adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym o 0,6 pkt. proc., a w ujęciu skonsolidowanym o 1,6 pkt. proc.

- Zwiększenie udziałów w Getin Leasing do 100% pozwoli na połączenie tej spółki z Idea Leasing. Efektem tego połączenia będzie konsolidacja biznesów leasingowych Grupy Idea Banku i powstanie jednej z największych firm leasingowych w Polsce i Europie Środkowej. Rynek leasingowy w Polsce jest w rozkwicie, rosnąc o 12% w skali roku. Uzyskane dodatkowo synergie przychodowe i kosztowe pozwolą na umocnienie pozycji rynkowej i wzrost wyników finansowych połączonego podmiotu – informuje Aneta Skrodzka-Książek, członek zarządu Idea Banku odpowiedzialna za proces konsolidacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, synergie kosztowe szacowane są na kwotę 40-80 mln PLN. Pojawią się one w takich obszarach jak IT, operacje i procesy wewnętrzne. Połączone spółki Getin Leasing oraz Idea Leasing mogą generować łączny zysk przekraczający 100 mln PLN.

Przypomnijmy, że Grupa Idea Banku sfinalizowała zakup 75% akcji spółki Getin Leasing w sierpniu 2016 roku za cenę 292 mln PLN. W spółce Idea Leasing została natomiast zintegrowana działalność leasingowa po sfinalizowanym w połowie 2014 r. przejęciu VB Leasing. Idea Leasing działa w dwóch segmentach rynku: leasingowym oraz zarządzania flotą, przy czym jej działalność koncentruje się przede wszystkim na finansowaniu zakupu ciężkich pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Getin Leasing prowadzi natomiast działalność w trzech segmentach: leasingu i sprzedaży kredytów samochodowych, zarzadzania flotą oraz ubezpieczeń, koncentrując się na finansowaniu zakupu samochodów osobowych.

Finansowanie leasingu stanowi obecnie 40% portfela kredytowego Grupy Idea Banku. Jest to poziom zapewniający odpowiednią dywersyfikację portfela i Grupa planuje utrzymać go w przyszłości.

Połączone spółki Getin Leasing oraz Idea Leasing będą niekwestionowanym liderem rynku finansowania zakupu pojazdów z łączną sprzedażą na poziomie 3,1 mld PLN w I półroczu 2017 r. Całkowita wartość wyleasingowanego przez obydwie spółki mienia wyniosła w I półroczu 3,75 mld PLN, co daje im drugie miejsce na rynku leasingu w Polsce.