26.06.2019

Idea Bank rozpoczyna zwolnienia grupowe

  • Idea Bank zakończył konsultacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych
  • Wdrażane zwolnienia grupowe są elementem procesu restrukturyzacji banku

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Idea Bank rozpoczął już w czerwcu wdrażanie zwolnień grupowych, które do końca roku mają objąć do 750 pracowników. Każda zwalniania osoba, bez względu na formę prawną dotychczasowej współpracy z Idea Bank, może liczyć na objęcie programem outplacement, którego celem jest pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Roczne oszczędności wynikające z ograniczenia liczby pracowników szacuje się na około 50 mln zł. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 9,2 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Banku.

Zwolnienia grupowe są ważnym elementem realizowanego programu restrukturyzacji Idea Bank, który ma na celu znaczącą poprawę wskaźników kapitałowych oraz szybką odbudowę rentowności banku.

- Wprowadzane zmiany są trudne, jednak bez nich racjonalna rozmowa o przyszłości Idea Bank byłaby obecnie praktycznie niemożliwa – podkreśla Prezes Zarządu Idea Bank, Jerzy Pruski. – Sposób, w jaki rynek finansowy reaguje na nasze ostatnie decyzje potwierdza, że jest zrozumienie dla podejmowanych działań – dodaje.

Przyjęty regulamin zwolnień określa m.in. szczegółowe przyczyny zamierzonego grupowego zwolnienia pracowników kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom.