Idea Bank stawia na nowy model biznesowy

  • W 3Q 2018 r. Idea Bank odnotował stratę na poziomie skonsolidowanym wynoszącą 32,6 mln PLN. Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie Bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i Q3/Q2 zanotowały niewielki, 2% wzrost.
  • W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, Bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem Zarządu Banku.
  • Idea Bank kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank.
  • W nawiązaniu do bieżącej sytuacji medialnej, p.o. prezesa Zarządu Idea Banku Jerzy Pruski powiedział:

    „Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum – zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały – uderzył rykoszetem w nasz Bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń” – podkreślił prezes J. Pruski