18.03.2019

Idea Bank Ukraina z najwyższą oceną na Ukrainie jako bank średniej wielkości

Obie organizacje zbadały ocenę kondycji finansowej ukraińskich banków. Rating uwzględniał wskaźniki efektywności i wiarygodności banku. Banki zostały ocenione pod względem atrakcyjności zarówno dla akcjonariuszy, jak i klientów. Idea Bank Ukraina został sklasyfikowany na pierwszym miejscu.

Ocena kondycji finansowej charakteryzuje model biznesowy banku jako całości. Oblicza się ją jako sumę subindeksów wiarygodności i efektywności. Pierwszy subindeks podsumowuje grupę kryteriów, które oceniają stopień, w jakim bank spełnia kluczowe standardy ekonomiczne, odzwierciedlając jego zdolność do przetrwania wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla jego działalności. Drugi subindeks odzwierciedla kryteria oceny zdolności banku do generowania zysków i efektywności wykorzystania jego aktywów.

W pierwszej części eksperci ocenili banki, z kapitałem większym niż 50 mld hrywien (jest osiem takich banków), w drugiej ocenili wszystkie banki z aktywami o wartości co najmniej 2 mld hrywien (ta kategoria obejmuje 20 instytucji). Idea Bank Ukraina wszedł do drugiej grupy z aktywami o wartości ponad 2 mld hrywien.

Idea Bank Ukraina, z siedzibą we Lwowie, działa na rynku usług finansowych Ukrainy już od ponad 23 lat. Początkowo funkcjonował jako bank regionalny. Od momentu wejścia inwestora, Grupy Getin Holding SA nastąpił dynamiczny rozwój banku. Idea Bank Ukraina dysponuje siecią 77 placówek, w największych miastach Ukrainy.