23.03.2020

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu

Z uwagi na pandemię  COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuacje finansową Klientów Idea Banku, Bank umożliwia Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu na okres od 1 do 6 miesięcy („karencja”). 

 Odroczenie spłaty rat kapitałowych będzie oznaczało, że: 

  • Okres spłaty kredytu wydłuży się o wnioskowaną przez klienta liczbę miesięcy karencji.
  • W okresie karencji Klient będzie spłacał niższą ratę, wyłącznie odsetki; po okresie karencji rata wróci do poziomu sprzed karencji.
  • W przypadku kredytów z wyłącznie ratą kapitałową (kredyty Fair) w okresie karencji rata będzie obniżona o 80%, po okresie karencji będzie niższa od aktualnej 

Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami Banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują  swoje kredyty.

Więcej informacji pod linkiem: https://ideabank.pl/promocje/bmi/kredyty/covid19/