Idea Bank wzmacnia kapitały

  • Dodatkowe 73,7 mln zł zasili jednostkowy wynik brutto Idea Banku w 3Q’18 w wyniku sprzedaży 15-procentowego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing. Wpływ transakcji na wynik brutto Grupy Idea Bank, na poziomie skonsolidowanym, wyniesie w trzecim kwartale +16,8 mln zł.
  • Transakcja z Leszkiem Czarneckim odbywa się na warunkach rynkowych, po cenie wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależną międzynarodową firmę audytorską. Idea Bank realizuje zysk, a jednocześnie Idea Getin Leasing będzie nadal jego spółką stowarzyszoną.
  • Wygasła opcja LC Corp. B.V. na zakup 25 proc. akcji Idea Getin Leasing od banku.  
  • Oba zdarzenia korzystnie wpływają na sytuację Idea Banku.
- Chcemy jak najszybciej przystąpić do konkretnych działań optymalizujących kapitał banku.- mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Planujemy również sekurytyzację części portfela kredytowego, która zmniejszy wymogi kapitałowe. Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach i emisja obligacji podporządkowanych planowana na rok 2019. Wzmacniamy kapitały, działamy bezzwłocznie, żeby skupić się na realizacji pomysłów biznesowych w nowym składzie zarządu.
 
Idea Bank za 15 proc. akcji Idea Getin Leasing uzyska od Leszka Czarneckiego 75 mln zł. Przed transakcją Idea Bank posiadał pakiet 74,99 proc. akcji spółki leasingowej, po sprzedaży udział ten spadnie do 59,99 proc., zgodnie z aktualnie zarejestrowanym kapitałem Idea Getin Leasing. Od trzeciego kwartału 2017 r. Idea Getin Leasing nie jest objęta konsolidacją w sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank.
 
Transakcja podwyższy współczynniki kapitałowe Idea Banku, na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Gdyby obliczeń dokonywać w oparciu o współczynniki według stanu na 30 czerwca 2018 r., to wzrosłyby one po transakcji szacunkowo o:
 
  • 47 punktów bazowych dla Tier 1 na poziomie jednostkowym,
  • 47 punktów bazowych dla TCR na poziomie jednostkowym,
  • 49 punktów bazowych dla Tier 1 na poziomie skonsolidowanym,
  • 50 punktów bazowych dla TCR na poziomie skonsolidowanym.
Jednocześnie Idea Bank uzyskał informację od LC Corp. B.V., że nastąpiło wygaśnięcie opcji call ustanowionej w transakcji sprzedaży akcji Idea Leasing (obecnie Idea Getin Leasing), o której bank poinformował 28 września 2017 r. Idea Bank nie posiada już więc zobowiązania do ewentualnej sprzedaży akcji Idea Getin Leasing na rzecz LC Corp. B.V.
 
O Grupie
 
Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Jej model biznesowy oparty jest o innowacyjne, unikalne na skalę światową rozwiązania, takie jak zamawiany przez aplikację Mobilny Wpłatomat, przestrzenie coworkingowe Idea Hub, czy serwis transakcyjny Idea Cloud. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku.
 
Więcej informacji:
biuro.prasowe@ideabank.pl