Idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Pierwsze w Polsce Konto
z Kasoterminalem #ideapay!

Prowadzisz sprzedaż detaliczną? Poznaj nowoczesne konto bankowe z kasoterminalem iPOS duet, łączącym funkcje kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Otwórz konto i skorzystaj z Programu Polska Bezgotówkowa, a Kasoterminal #ideapay otrzymasz taniej o wartość terminala płatniczego. Dodatkowo płatności kartami do 100 000 zł będziesz akceptować za darmo aż przez rok!

Sprawdź cenę


Co otrzymujesz w pakiecie?

Urządzenie do kompleksowego zarządzania sprzedażą

Szczegóły

Platforma do zarządzania sprzedażą detaliczną

Szczegóły

Platforma Idea Cloud
z aplikacją mobilną

Szczegóły

Chmura Faktur - platforma do wystawiania faktur

Szczegóły

Czym jest Kasoterminal #ideapay?

Kasoterminal #ideapay jest kompleksowym rozwiązaniem dla Twojego sklepu lub punktu usługowego. Zastępuje urządzenie fiskalne wymagane przy ewidencjonowaniu sprzedaży oraz terminal płatniczy umożliwiający akceptowanie płatności bezgotówkowych.

Kasoterminal #ideapay to urządzenie na miarę innowacyjnego i wymagającego przedsiębiorcy. Nie tylko obsługuje sprzedaż w Twoim sklepie, ale też przesyła wszelkie dane, paragony i statystyki sprzedaży na Twój smartfon czy komputer. Masz kontrolę nad biznesem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.

Wybierz konto
z Kasoterminalem #ideapay, jeżeli:

 • prowadzisz sprzedaż detaliczną i musisz ją rejestrować na urządzeniu fiskalnym,
 • chciałbyś umożliwić swoim klientom płatności bezgotówkowe, ale nie chcesz dzierżawić drogiego terminala płatniczego,
 • chciałbyś mieć kontrolę nad swoim sklepem z każdego miejsca na świecie.

Dlaczego Kasoterminal #ideapay?

Prowadzenie sprzedaży detalicznej wiąże się z obowiązkiem posiadania urządzenia fiskalnego.

Kasoterminal umożliwi Ci generowanie paragonów i faktur w zupełnie nowym wymiarze. Sprzedaż rejestrujesz na ekranie dotykowym i klawiaturze terminala, dzięki czemu przed wydrukiem możesz skontrolować to, co wprowadzasz na paragon.

Urządzenie spełnia wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu ministra finansów – potwierdza to homologacja nr PT 2/2017 wydana przez Główny Urząd Miar.

Dodatkowo jeżeli kwalifikujesz się do Programu Polska Bezgotówkowa, za płatności kartami przez pierwszy rok nie zapłacisz ani złotówki! Po okresie objętym programem oferujemy stałe koszty transakcji kartami VISA wynoszące 0,57%, a kartami Master Card – 0,77%. Bez limitów i dopłat groszowych do transakcji, niezależnie od branży!

Możesz skorzystać z dofinansowania Polska Bezgotówkowa, jeżeli:

 • nie akceptowałeś płatności kartowych przez ostatnie 12 miesięcy,
 • nie prowadzisz sprzedaży za pomocą maszyn vendingowych,
 • nie reprezentujesz jednostki administracji,
 • nie prowadzisz działalności pod szyldem franczyzy ani sieci posiadającej więcej niż 5 punktów.

Platforma do zarządzania sprzedażą

Dzięki zaawansowanej platformie do zarządzania sprzedażą nie musisz przebywać w sklepie, by wiedzieć, co się w nim dzieje. Zaloguj się za pomocą smartfona lub komputera w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie!

Kontroluj wyniki i stany magazynowe online:

 • sprawdzaj obroty, liczbę paragonów i trendy w sprzedaży
 • kontroluj pracę kasjerów i porównuj ich wyniki
 • zobacz, które Towary są twoimi bestsellerami, i mądrze inwestuj w ich stany
 • kupuj na czas, weryfikuj w czasie rzeczywistym, kiedy skończą się poszczególne towary w magazynie
 • zobacz każdy paragon wystawiany w Twoim sklepie i kontroluj kto, co, kiedy i za ile sprzedaje
 • zmieniaj ceny on-line
 • dodawaj towary i politykę rabatową bez wychodzenia z domu

Jak zamówić Konto z Kasoterminalem i jak przebiega instalacja urządzenia?

 • Wybierz wersję urządzenia oraz abonament.
 • Potwierdź dane i umów się na rozmowę z doradcą Idea Banku.
 • Podczas składania zamówienia wskaż czas i miejsce instalacji.
 • Certyfikowany serwisant IPOS S.A. zjawi się we wskazanym miejscu i terminie, zainstaluje urządzenie, przeprowadzi fiskalizację oraz przeszkoli z obsługi. Po fiskalizacji zgłosi również niezbędne dokumenty w urzędzie skarbowym.
 • Przez cały okres eksploatacji urządzenia serwisant jest do Twojej dyspozycji – skontaktuj się z nim w razie konieczności dokonania naprawy, serwisu czy przeglądu.

Sprawdź cenę

Promocja "Kasoterminal #ideapay" (dalej "Promocja"), organizowana przez Idea Bank S.A. we współpracy z iPOS S.A. (dalej "iPOS"), przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek Prawa Handlowego. Uczestnikiem Promocji może zostać: 1)Nowy Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki: a) złożył wniosek o zawarcie: - Umowy o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo Umowy o Rachunek oraz Umowy o Bankowość Elektroniczną, o ile dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną; b) zawarł: - Umowę o Rachunek, o ile jest już stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną, albo Umowę o Rachunek oraz Umowę o Bankowość Elektroniczną, o ile dotychczas nie był stroną Umowy o Bankowość Elektroniczną;; c)złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz przystąpienia do Promocji "Kasoterminal #ideapay", stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji; d) najpóźniej w przeciągu 10 dni od zawarcia Umowy o Rachunek złożył Zamówienie na Kasoterminal, według instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu; e) przystępując do Promocji zobowiązał się w okresie minimum 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do: - wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminala; - posiadania Aktywnego Rachunku; - użytkowania iPOS Web w jednej z dwóch taryf – Standard lub Premium. 2)Obecny Posiadacz Rachunku, który w Okresie Promocji spełnił łącznie następujące warunki: a) jest stroną Umowy o Rachunek i Umowy o Bankowość Elektroniczną oraz nie znajduje się w okresie wypowiedzenia tych Umów; b) w momencie przystąpienia do Promocji wiąże go Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek Prawa Handlowego, wprowadzony dnia 25 listopada 2018 r. bądź jego późniejsze aktualizacje; c) złożył w Oddziale bądź za pomocą Bankowości Internetowej Formularz przystąpienia do Promocji "Kasoterminal #ideapay", stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz za jego pośrednictwem dokonał akceptacji Regulaminu Promocji; d) złożył Zamówienie na Kasoterminal, według instrukcji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu; e) przystępując do Promocji zobowiązał się w okresie minimum 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji do: - wykorzystywania Rachunku Banku do rozliczeń płatności bezgotówkowych z Kasoterminala; posiadania Aktywnego Rachunku; użytkowania iPOS Web w jednej z dwóch taryf – Standard lub Premium. Posiadanie na dzień przystąpienia do promocji Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rachunku Walutowego dla osób fizycznych nie stanowi wyłączenia z Promocji. Nowy lub Obecny Posiadacz Rachunku składając Zamówienie na Kasoterminal w Banku otrzyma rabat na zakup jednego Kasoterminala w następującej wysokości: a) Nowy Posiadacz Rachunku: 480 zł netto; b) Obecny Posiadacz Rachunku: 150 zł netto. W przypadku, gdy Posiadacz Rachunku: a) nie będzie posiadał Aktywnego Rachunku w okresie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych od momentu przystąpienia do Promocji, Bank obciąży jego Rachunek kwotą w wysokości 1/12 udzielonego rabatu w cyklu miesięcznym; b) złoży dyspozycję zamknięcia Rachunku przed upływem 12 pełnych miesięcy od przystąpienia do Promocji, Bank obciąży go opłatą w wysokości udzielonego rabatu.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Kasoterminala jest złożenie przez Klienta Zamówienia. Szczegóły dotyczące Promocji zawarte są w Regulaminie Promocji "Kasoterminal #ideapay" dostępnym na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Banku S.A. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.