Konto WALUTOWE
dla klientów indywidualnych

 • 10 walut do wyboru - EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON i JPY
 • możliwość wykonania przelewu w walucie
 • łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych
 • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu

Co otrzymujesz w pakiecie?

Dziesięć walut do wyboru – EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY

 

Darmowe otwarcie i prowadzenie konta

 

Wyjeżdżasz za granicę? Zarabiasz lub posiadasz kredyt w innej walucie niż złotówki? Otwórz Konto WALUTOWE dla osób fizycznych, a będziesz mógł korzystać z atrakcyjnych kursów wymiany najważniejszych światowych walut.

Wybierz swoją walutę spośród 10 walut do wyboru: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY.

Konto WALUTOWE założymy Ci bezpłatnie, szybko i wygodnie np. przez internet lub podczas wizyty w najbliższym oddziale Idea Banku.

Dla wygodniejszego dokonywania transakcji, oferujemy Ci możliwość wykonywania przelewów w walucie, w jakiej prowadzony jest rachunek, dzięki czemu nie poniesiesz dodatkowych kosztów związanych z przewalutowaniem na PLN. Nie ma również opłat za dwa przelewy europejskie (SEPA/ EuroElixir) w miesiącu.

 

 

Razem z Kontem WALUTOWYM zyskujesz dostęp do innowacyjnej bankowości Idea Cloud, gdzie w łatwy, stały i szybki sposób uzyskasz dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Idea Cloud pozwala też szybko korzystać z innych produktów finansowych - wystarczy kliknąć i wypełnić formularz danej oferty.

W Idea Banku możesz również liczyć na atrakcyjne oprocentowanie – zarówno na rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach długo- i krótkoterminowych.

 • Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla osób fizycznych będących konsumentami
 • Wniosek o konto można złożyć przez internet, telefon - poprzez kontakt z infolinią banku pod numerem 22 101 51 70 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A.
 • Opłaty i prowizje zgodnie z „Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego dla klientów indywidualnych” pobierane są w ciężar Rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego dla klientów indywidualnych” dostępnej na ideabank.pl
 • Wypełnij wniosek na stronie ideabank.pl, zadzwoń pod numer infolinii 22 276 22 76 (koszt połączenia zgodby z taryfą operatora) albo odwiedź nasz oddział
 • Wybierz sposób zawarcia umowy i weryfikacji tożsamości (z wykorzystaniem przelewu identyfikacyjnego z innego banku, kurierem, lub w oddziale banku)
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do bankowości internetowej i korzystaj ze swojego nowego konta
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • Opłata za wpłaty gotówkowe w oddziałach Idea Banku: 0 zł
 • Wypłata kwoty wymagającej awizowania, bez awizowania – opłata dodatkowa od kwoty przewyższającej kwotę awizowaną: 0,35%
  Opłata za nieodebranie w wyznaczonym przez Posiadacza Rachunku terminie awizowanej kwoty gotówki w Oddziale: 0,20% awizowanej kwoty, nie mniej niż 150 zł
 • Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziałach Idea Banku: 0zł
 • Bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych, w przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji bank stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych
 • 2 pierwsze przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu kalendarzowym: 0zł
IBAN – (ang. International Bank Account Number), to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. Składa się z ciągu znaków ustalonych zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych.

Przelewając środki na rachunek zagraniczny lub rachunek walutowy w kraju, należy wpisać numer rachunku, który zgodny jest ze standardem IBAN oraz posiada kod BIC banku odbiorcy. Nie należy kopiować, żadnych gotowych numerów IBAN ze stron internetowych. Numer IBAN tworzymy każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.
iban
IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Tworzy się go poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce numer rachunku bankowego zmienia się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL. Pozostałe cyfry (26 liczb), składają się z liczby kontrolnej, oznaczenia banku prowadzącego rachunek oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego danego klienta.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Rachunek Rozliczeniowy „Konto Walutowe” (dalej: Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem założenia Rachunku jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. (dalej: Bank). Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na www.ideabank.pl.

22 276 22 76
Koszt zgodny z taryfą operatora

Wyślij zapytanie