17.01.2019

Podpisanie planu połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku

W rezultacie zakończonych analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku, Zarządy obu banków uzgodniły, a Rady Nadzorcze obu instytucji zaakceptowały Plan Połączenia i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank S.A., jednak podmiotem przejmującym – pod względem formalnym – będzie Idea Bank S.A. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Banki szacują, iż synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny. Według danych na koniec września 2018 roku, w wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln Klientów. Jednocześnie banki prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

 

„Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla Akcjonariuszy” – powiedział Artur Klimczak, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Jesteśmy przekonani, iż dzięki podobieństwu systemów IT oraz usprawnieniom procesowym wdrożonym w minionych kwartałach, integracja obu banków przebiegnie płynnie i pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług”.

 

„W opinii Zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in.: dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych Nadzoru – powiedział Jerzy Pruski, p.o. Prezesa Zarządu Idea Banku. „Według przeprowadzonych analiz, korzyści wynikające z wykorzystania zmodernizowanego i wysoce konkurencyjnego modelu bankowości detalicznej Getin Noble Banku wraz z nowoczesną ofertą Idea Banku dla sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu”.

 

Z punktu widzenia Akcjonariuszy mniejszościowych obu instytucji, połączenie banków będzie oznaczało transakcję dokonywaną na porównywalnych współczynnikach rynkowych, co zmniejsza ryzyko utraty przez nich znacznej części korzyści wynikających z fuzji na rzecz Akcjonariuszy drugiego podmiotu. Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego skoncentrowanego na obsłudze Klientów detalicznych oraz MŚP. Połączony bank będzie wzmacniać wypracowane dotychczas wysokie standardy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz kontynuować proces upraszczania i zwiększania transparentności struktury Grupy kapitałowej poprzez eliminację podmiotów zależnych, niepowiązanych z działalnością podstawową.

 

Spodziewane w wyniku połączenia banków synergie wpłyną pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu. Wśród możliwych źródeł oszczędności można wymienić m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje) jak również integrację infrastruktury i systemów informatycznych. Pozytywny, powtarzalny corocznie wpływ synergii kosztowych i operacyjnych został oszacowany na ok. 180 mln zł, przy jednoczesnych kosztach integracji na poziomie 220 mln zł (w skali trzech lat).

 

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, należącym do grona dziesięciu największych w Polsce pod względem sumy bilansowej. Swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Na koniec III kwartału 2018 roku dysponował siecią blisko 450 oddziałów własnych i placówek franczyzowych. Getin Noble Bank regularnie zajmuje czołowe pozycje w najważniejszych rankingach oceniających jakość obsługi Klientów detalicznych: Przyjazny Bank Newsweeka oraz Złoty Bankier.

 

Idea Bank specjalizuje się w kompleksowych i innowacyjnych usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Zapewnia ponad 200 tys. Klientów biznesowych unikatowy model współpracy ułatwiający bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej na każdym jej etapie. Oferuje internetową platformę do zarządzania finansami Idea Cloud i przestrzenie coworkingowe Idea Hub. Idea Bank zyskuje uznanie w niezależnych konkursach, jak Najlepszy Bank Gazety Bankowej czy Złoty i Brązowy Laur Klienta i Konsumenta.