Kto w dzisiejszych czasach nie słyszał słowa „innowacja” czy „innowacyjny”? Jest to jedno z najbardziej nadużywanych określeń pojawiających się, gdy mowa o dotacjach unijnych. Postaramy się wyjaśnić, czym właściwie jest innowacja i jak firma może na opracowaniu innowacji skorzystać – między innymi dzięki funduszom unijnym.

Czym jest innowacja?

W nowym rozdaniu unijnych funduszy dotacje będą kierowane przede wszystkim do firm, które chcą opracowywać i wprowadzać nowe lub znacząco ulepszone produkty i usługi albo modyfikować proces produkcyjny. Takie działania możemy nazwać opracowaniem i wdrażaniem innowacji produktowych bądź innowacji procesowych.

Czym właściwie jest innowacja produktowa?

Jest to powstanie nowego produktu czy usługi, które nie występują na rynku, albo ulepszenie znanego produktu – zmiana znaczących funkcji i elementów technicznych, wprowadzenie nowych właściwości, zbudowanie produktu z innego materiału. Innowacją produktową nie jest działanie rutynowe lub zmiana dokonywana na życzenie pojedynczego klienta, zmiana sezonowa czy regularna.

Czym jest innowacja procesowa?

Jest to istotna zmiana procesu produkcji – np. opracowanie nowej linii produkcyjnej, składającej się z innych niż dotychczas maszyn, lub zmniejszenie ilości zużywanych surowców czy ograniczenie ilości powstających w procesie odpadów. Innowacją procesową nie będzie wzrost zdolności produkcyjnych firmy ani dostosowanie produkcji do wymogów obowiązujących norm i przepisów.Proces opracowywania innowacji wyjaśnimy na przykładzie firmy produkującej opakowania do żywności.

Firma wie, że na rynku nie ma opakowań, które pozwalałyby określić, czy zapakowany produkt nadaje się jeszcze do spożycia. Jak wiadomo, na świecie wyrzuca się za dużo jedzenia, a data ważności umieszczana na opakowaniu jest datą umowną i często produkty przeterminowane są  jeszcze dobre.  Pracownicy firmy postanowili, że opracują folię do pakowania produktów mącznych (ciastek, makaronów itp.), która będzie zmieniać kolor w wypadku zepsucia się zawartości. Będzie wykrywała pojawienie się w środku opakowania zarodników grzybów i pleśni. Dzięki temu firma wyróżni się na rynku i zdobędzie przewagę w stosunku do konkurencji.

Firma produkująca folię do pakowania żywności musi tak zmienić proces produkcyjny, by móc dodawać podczas produkcji opakowań związki zmieniające właściwości folii. W procesie produkcyjnym będzie musiała być dodana nowa maszyna. Założenia i wytyczne do produkcji firma opracuje w ramach dotowanego projektu.

Firma wytwarzająca opakowania planuje opracować innowację produktową i innowację procesową.

O tym, jak wygląda proces opracowywania innowacji produktowych i procesowych, napisano w części „Uzyskaj dotację i wyróżnij się nowym produktem, usługą”.

Udostępnij ten artykuł znajomym!