Nagraj krótki filmik, który pokaże jak ciekawa jest Twoja firma.
Zacznij od
"Jestem firmą, która...”
Umieść go
na YouTube, Vimeo itp.
Podeślij nam link do filmu.

Autorów najciekawszych filmów zaprosimy do Idea Hub w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie lub Wrocławiu – uzyskasz możliwość zaprezentowania swoich produktów, swojego pomysłu na biznes w naszej przestrzeni - Hubie oraz udziału w sesji zdjęciowej bądź filmie. Konkurs przeznaczony jest dla klientów Idea Bank. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Aby wysłać wiadomość przeczytaj informację poniżej.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pan/Pani do wiadomości... że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”): Administratorem danych jest Idea Bank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33. W sprawie ochrony dotyczących Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z powołanym w Banku Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie wiadomości na adres privacy@ideabank.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku wskazany powyżej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w Programie „Pokaż swoją firmę w Idea Hub”, zgodnie z Regulaminem. Pani /Pana dane osobowe będą gromadzone w związku z Pani/Pana zgłoszeniem i udziałem w Programie „Pokaż swoją firmę w Idea Hub”, w oparciu o przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 tj. przesłankę zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, tj. dostawcom usług IT. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wyłonienia zwycięzcy w Programie „Pokaż swoją firmę w Idea Hub” lub rezygnacji Pani/Pana z uczestnictwa. W następstwie tego dane zostaną usunięte. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału i uczestniczenia w Programie „Pokaż swoją firmę w Idea Hub”.

Wasze biznesy

O Idea Hub

Prowadzisz działalność i nie masz jeszcze swojego biura? Przyjdź do Idea Hub – darmowej przestrzeni coworkingowej, w której spokojnie i w komfortowych warunkach, popijając dobrą kawę, skorzystasz z internetu i będziesz mieć możliwość załatwienia firmowych spraw. Możesz też umówić się na spotkanie ze swoim kontrahentem – do Twojej dyspozycji oddajemy sale konferencyjne. Wcielaj z nami w życie ideę coworkingu! Idea Hub zapewnia klientom Idea Banku:

WI-FI
Salki
konferencyjne
Kawę
Szkolenia
i warsztaty

Nielimitowany bezprzewodowy dostęp do Internetu dla Idea Hub zapewniony jest Użytkownikom będącym klientami Banku, posiadającym dostęp do Bankowości Internetowej Idea Hub to model innowacyjnej placówki coworkingowej, stanowiącej powierzchnię biurową z przygotowanymi do udostępnienia Miejscami pracy oraz Salą konferencyjną. Z pełnego zakresu usług świadczonych przez Idea Hub mogą skorzystać Użytkownicy, będący Klientami Idea Bank S.A. Placówka w godzinach otwarcia może oferować Użytkownikom m.in.: udostępnianie sprzętu biurowego (skaner, drukarka, kopiarka), dostęp do ładowarek telefonicznych, słuchawek, stanowisko z kawą, herbatą, wodą, dostęp do zasobu publikacji prasowych i książek, dostęp do sieci Internet za pomocą łącza bezprzewodowego, możliwość korzystania z usług bankowych oraz kontaktu z doradcą oraz udostępnienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Korzystnie z Miejsc pracy odbywa się bez konieczności wcześniejszej rezerwacji przez wszystkich Użytkowników. Sala konferencyjna natomiast udostępniana jest Użytkownikom maksymalnie 3 godziny dziennie, po wcześniejszej jej rezerwacji za pomocą wysłania wiadomości drogą mailową na jeden z podanych na stronie internetowej http://www.ideabank.pl/idea-hub adresów w zależności, w której lokalizacji ma zostać dokonana rezerwacja, telefonicznie pod numerem 22 101 10 10 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora) lub przez bezpośrednią obsługę obecną w Idea Hub. Zakres, szczegóły i warunki związane ze świadczeniem usługi Idea Hub zawarte są w Regulaminie Idea Hub dostępnym na www.ideabank.pl.

Program „Pokaż swoją firmę w Idea Hub” (dalej „Program”) organizowany przez Idea Bank S.A. (da-lej ”Organizator”) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cy-wilnej lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,które zawarły z Organizatorem umowę o kredyt, umowę o pożyczkę lub umowę o prowadzenie rachunku rozliczeniowego (dalej „Uczestnik Programu”). Warunkiem udziału w Programie jest wy-słanie przez Uczestnika Programu zgłoszenia zawierającego wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz krótkiego filmu sobie i swoim biznesie. Każdy Uczestnik Programu może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze co najmniej jednego Laurea-ta Programu. Laureat Programu uzyska możliwość udziału we wspólnym przedsięwzięciu Organiza-tora oraz Laureata Programu, polegającym na wspólnej promocji działalności wyżej wymienionych podmiotów na zasadach opisanych w Regulaminie Programu. Szczegóły Programu w tym warunki udziału w Programie oraz czynności realizowane przez Organizatora, znajdują się są w Regulaminie Programu „Pokaż swoją firmę w Idea Hub”, dostępnym na https://www.ideabank.pl/pokazswojafirme oraz w placówkach Idea Hub.

Formularz zgloszeniowy do Programu Pokaż swoją firmę w Idea Hub
Regulamin Programu Pokaż swoją firmę w Idea Hub