Kantor dla firm

Kantor dla firm

Jeśli przeprowadzasz transakcje w euro lub po prostu jesteś zainteresowany ich wymianą, już teraz możesz to zrobić w pełni online. Sprawdź nasz intuicyjny system i ciesz się możliwością wymiany euro na korzystnych warunkach z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Atrakcyjny kurs wymiany euro

0 zł za otwarcie konta
FIRMA+

Natychmiastowa realizacja transakcji
wymiany między rachunkami w Idea Banku

Korzystne opłaty za
przelewy SEPA/EuroElixir

Interesuje Cię wymiana walut? Przeprowadzasz transakcje z klientami lub kontrahentami w euro? Nie chcesz czekać kilku godzin na zaksięgowanie środków, a do tego chcesz, żeby Twoje środki były bezpieczne? Skorzystaj z naszego Kantoru! Dzięki kursom ustalanym na podstawie aktualnych zmian i sytuacji na rynku międzybankowym, już teraz możesz wymienić euro na korzystnych warunkach. Teraz, przez Internet możesz m.in. założyć rachunek walutowy oraz zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży. Wszystkie transakcje są w pełni zabezpieczone.

Kantor dostępny jest po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Idea Cloud. Z tego poziomu można zawierać transakcje i składać dyspozycje. A gdy tylko pomyślisz o prywatnych potrzebach, możesz założyć konto osobiste i korzystać z Kantoru jako osoba fizyczna.

 

 • Godziny pracy Kantoru: 8:00-17:00 (poza godzinami pracy usługa jest niedostęna)
 • Wymiana euro po atrakcyjnym kursie
 • 0 zł za otwarcie konta FIRMA+
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta walutowego
 • Natychmiastowa realizacja transakcji wymiany między rachunkami w Idea Banku
 • Limity transakcji wymiany walut: szczegóły znajdują się w Regulaminie Kantoru Walutowego

 

Pobierz informacje PDF

Jeśli już jesteś naszym Klientem i posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz konto FIRMA+, wniosek o KANTOR możesz złożyć po zalogowaniu do bankowości, wybierając w lewym menu zakładkę „Kantor”. Składając wniosek możesz jednocześnie zawnioskować o otwarcie rachunku w euro. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wygenerowanie dokumentów – może to zająć około minuty. Umowy gotowe do zaakceptowania znajdziesz w Centrum Informacji.

Jeśli nie posiadasz dostępu do Bankowości Internetowej Idea Cloud, wypełnij prosty wniosek online o KANTOR. Jednocześnie otworzysz prowadzone za darmo konto FIRMA+ oraz konto WALUTOWE. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wygenerowanie dokumentów – może to zająć około minuty. Umowy gotowe do zaakceptowania znajdziesz w Centrum Informacji.

Atrakcyjny kurs wymiany euro:
 
EUR
Kantor Walutowy to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud, umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut. Kursy zawierają marżę (spread).

Udostępnienie usługi Kantor 0 zł
Korzystanie z usługi Kantor 0 zł
Otwarcie rachunku FIRMA+ 0 zł
Opłaty za komunikat SMS do autoryzacji zleceń 0 zł

Poznaj korzyści konta FIRMA TO JA

0
Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
 • Chmura Faktur
 • Kredyt dla firm
 • Sejf
 • Zarządzanie płynnością
 • Bankowość
 • Aplikacja mobilna
 • Szybkie płatności
 • Wirtualny doradca

Kantor Walutowy (dalej: Kantor) to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut, przeznaczona dla klientów będących osobami fizycznymi działającymi w charakterze konsumenta lub będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, niedziałającymi w charakterze konsumenta (dalej: Klient), którzy zawarli z Idea Bank S.A. (dalej: Bank): umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej; (ii) umowę o Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy lub Rachunek Rozliczeniowy (dalej: Rachunek); (iii) umowę o Kantor Walutowy. Do zawarcia Transakcji Wymiany Walut wymagane jest prowadzenie przez Bank na rzecz Klienta Rachunku w PLN, Rachunku w Walucie Wymienianej oraz Walucie Otrzymanej. Kantor umożliwia dokonywanie Transakcji Wymiany Walut na zasadach określonych w „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych” lub „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na stronie www.ideabank.pl. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach poszczególnych Rachunków zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na www.ideabank.pl. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto FIRMA+” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 zł. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, po upływie tego okresu opłata wynosi 0 zł pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej oraz wykonania przelewu do ZUS z tego rachunku, w przeciwnym razie opłata wynosić będzie 10,00 zł miesięcznie.
W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc: (i) transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę min. 400,00 zł lub (ii) dokonania wpłat gotówki we wskazanych przez Bank wpłatomatach lub bankomatach z funkcją obsługi wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł, w przeciwnym razie opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 zł.
Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto Walutowe” (dalej: Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem założenia Rachunku jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. (dalej: Bank). Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na www.ideabank.pl

.