Kantor dla firm

Kantor dla firm

Jeśli przeprowadzasz transakcje w różnych walutach lub po prostu jesteś zainteresowany ich wymianą, już teraz możesz to zrobić w pełni online. Sprawdź nasz intuicyjny system i ciesz się możliwością wymiany aż 10 walut na korzystnych warunkach z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

atrakcyjne kursy walut

10 walut do wyboru

0 zł za otwarcie konta
FIRMA TO JA

0 zł za dwa przelewy
SEPA/EuroElixir w miesiącu

Interesuje Cię wymiana walut? Przeprowadzasz transakcje z klientami lub kontrahentami w różnych walutach? Nie chcesz czekać kilku godzin na zaksięgowanie środków, a do tego chcesz, żeby Twoje środki były bezpieczne? Skorzystaj z naszego Kantoru! Dzięki kursom ustalanym na podstawie aktualnych zmian i sytuacji na rynku międzybankowym, już teraz możesz wymienić waluty na korzystnych warunkach. Teraz, przez Internet możesz m.in. założyć rachunek walutowy oraz zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży. Wszystkie transakcje są w pełni zabezpieczone. Dodatkowo, gwarantujemy brak opłat w przypadku dwóch pierwszych przelewów europejskich (SEPA/EuroElixir) w miesiącu.

Kantor dostępny jest po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Idea Cloud. Z tego poziomu można zawierać transakcje i składać dyspozycje. A gdy tylko pomyślisz o prywatnych potrzebach, możesz założyć konto osobiste i korzystać z Kantoru jako osoba fizyczna.

 • Godziny pracy Kantoru: 8:30-17:00 (poza godzinami pracy usługa jest niedostęna)
 • Liczba walut obcych: 10
 • Liczba par walutowych: 28
 • 0 zł za otwarcie konta FIRMA TO JA
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta walutowego
 • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu
 • Natychmiastowa realizacja transakcji wymiany między rachunkami w Idea Banku
 • Limity transakcji wymiany walut: szczegóły znajdują się w Regulaminie Kantoru Walutowego
 • Pobierz informacje PDF

  Jeśli już jesteś naszym Klientem i posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz konto FIRMA TO JA, wniosek o KANTOR możesz złożyć po zalogowaniu do bankowości, wybierając w lewym menu zakładkę „Kantor”. Składając wniosek możesz jednocześnie zawnioskować o otwarcie nawet 10 Kont WALUTOWYCH. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wygenerowanie dokumentów – może to zająć około minuty. Umowy gotowe do zaakceptowania znajdziesz w Centrum Informacji.

  Jeśli nie posiadasz dostępu do Bankowości Internetowej Idea Cloud, wypełnij prosty wniosek online o KANTOR. Jednocześnie otworzysz prowadzone za darmo konto FIRMA TO JA oraz konto WALUTOWE. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wygenerowanie dokumentów – może to zająć około minuty. Umowy gotowe do zaakceptowania znajdziesz w Centrum Informacji.

  Aż 10 walut do wyboru:

  • EUR
  • GBP
  • USD
  • CHF
  • NOK
  • SEK
  • CZK
  • DKK
  • RON
  • JPY
  Kantor Walutowy to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud, umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut. Kursy zawierają marżę (spread).

  Udostępnienie usługi Kantor 0 zł
  Korzystanie z usługi Kantor 0 zł
  Otwarcie rachunku FIRMA TO JA 0 zł
  Opłaty za komunikat SMS do autoryzacji zleceń 0 zł

  Poznaj korzyści konta FIRMA TO JA

  0
  Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
  • Fakturowanie
  • Kredyt online
  • Sejf
  • Zarządzanie płynnością
  • Bankowość
  • Wirtualny doradca
  • Szybkie płatności
  • Mobilny wpłatomat

  Kantor Walutowy (dalej: Kantor) to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut, przeznaczona dla klientów będących osobami fizycznymi działającymi w charakterze konsumenta lub będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, niedziałającymi w charakterze konsumenta (dalej: Klient), którzy zawarli z Idea Bank S.A. (dalej: Bank): umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej; (ii) umowę o Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy lub Rachunek Rozliczeniowy (dalej: Rachunek); (iii) umowę o Kantor Walutowy. Do zawarcia Transakcji Wymiany Walut wymagane jest prowadzenie przez Bank na rzecz Klienta Rachunku w PLN, Rachunku w Walucie Wymienianej oraz Walucie Otrzymanej. Kantor umożliwia dokonywanie Transakcji Wymiany Walut na zasadach określonych w „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych” lub „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na stronie www.ideabank.pl. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach poszczególnych Rachunków zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na www.ideabank.pl. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Rachunek Rozliczeniowy „Konto Firma to ja” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN . Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego wynosi 0 PLN przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, w przypadku Rachunku Głównego. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku Głównego po upływie 24 miesięcy od otwarcia Rachunku Głównego wynosi 0 PLN pod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUSu z tego Rachunku w miesiącu kalendarzowym lub w przypadku posiadania na koniec danego miesiąca kalendarzowego aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing S.A. W przypadku niespełnienia wymienionych warunków miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 15 PLN. W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku . Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 300,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r. lub (ii) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r. lub (iii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Transakcje bezgotówkowe oraz Wpłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

  Rachunek Rozliczeniowy „Konto Walutowe” (dalej: Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem założenia Rachunku jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. (dalej: Bank). Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na www.ideabank.pl.