Kantor

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Bez dodatkowych produktów

Inwestycja już od 1000 zł

Możliwość założenia lokaty online

Kantor

Jeśli przeprowadzasz transakcje w różnych walutach lub po prostu jesteś zainteresowany ich wymianą, już teraz możesz to zrobić w pełni online. Sprawdź nasz intuicyjny system i ciesz się możliwością wymiany aż 10 walut na korzystnych warunkach z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

atrakcyjne kursy walut

10 walut do wyboru

0 zł za otwarcie
i prowadzenie konta IDEALNEGO

0 zł za dwa przelewy
SEPA/EuroElixir w miesiącu

Interesuje Cię wymiana walut? Nie chcesz czekać kilku godzin na zaksięgowanie środków, a do tego chcesz, żeby Twoje środki były bezpieczne? Skorzystaj z naszego Kantoru! Dzięki kursom ustalanym na podstawie aktualnych zmian i sytuacji na rynku międzybankowym, już teraz możesz wymienić waluty na korzystnych warunkach. Przez Internet możesz m.in. założyć rachunek walutowy, wybrać aktualny kurs i zawrzeć transakcję. Wszystkie transakcje są w pełni zabezpieczone.

Kantor dostępny jest po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Idea Cloud, za pośrednictwem której można zawierać transakcje i składać dyspozycje. Dodatkowo, gwarantujemy brak opłat w przypadku dwóch pierwszych przelewów europejskich (SEPA/EuroElixir) w miesiącu.

 • Godziny pracy Kantoru: 8:30-17:00 (poza godzinami pracy usługa jest niedostępna)
 • Liczba walut obcych: 10
 • Liczba par walutowych: 28
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta IDEALNEGO
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta walutowego
 • 0 zł za dwa przelewy europejskie (SEPA/EuroElixir) w miesiącu
 • Natychmiastowa realizacja transakcji wymiany między rachunkami w Idea Banku
 • Limity transakcji wymiany walut: szczegóły znajdują się w Regulaminie Kantoru Walutowego
 • Pobierz informacje PDF

  Jeśli już jesteś naszym Klientem i posiadasz dostęp do Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz konto IDEALNE - wniosek o KANTOR możesz złożyć po zalogowaniu do bankowości, wybierając w lewym menu zakładkę „Kantor”. Składając wniosek możesz jednocześnie zawnioskować o otwarcie nawet 10 Kont WALUTOWYCH. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wygenerowanie dokumentów – może to zająć około minuty. Umowy gotowe do zaakceptowania znajdziesz w Centrum Informacji.

  Jeśli nie posiadasz dostępu do Bankowości Internetowej Idea Cloud, wypełnij prosty wniosek online o KANTOR. Jednocześnie otworzysz prowadzone za darmo konto IDEALNE oraz konto WALUTOWE. Po złożeniu wniosku należy poczekać na wygenerowanie dokumentów – może to zająć około minuty. Umowy gotowe do zaakceptowania znajdziesz w Centrum Informacji.

  Aż 10 walut do wyboru:

  • EUR
  • GBP
  • USD
  • CHF
  • NOK
  • SEK
  • CZK
  • DKK
  • RON
  • JPY
  Kantor to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud, umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut. Kursy zawierają marżę (spread).

  Udostępnienie usługi Kantor 0 zł
  Korzystanie z usługi Kantor 0 zł
  Otwarcie konta IDEALNEGO 0 zł
  Prowadzenie konta IDEALNEGO 0 zł
  Opłaty za komunikat SMS do autoryzacji zleceń 0 zł

  Co otrzymujesz w pakiecie?

  Atrakcyjne oprocentowanie

  Bez dodatkowych produktów

  Inwestycja już od 1000 zł

  Możliwość założenia lokaty online

  Poznaj korzyści konta IDEALNEGO

  0
  za otwarcie i prowadzenie
  • Bankowość
  • Wirtualny doradca
  • Szybkie płatności
  • Mobilny wpłatomat
  • Idea Hub

  Kantor Walutowy (dalej: Kantor) to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut, przeznaczona dla klientów będących osobami fizycznymi działającymi w charakterze konsumenta lub będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, niedziałającymi w charakterze konsumenta (dalej: Klient), którzy zawarli z Idea Bank S.A. (dalej: Bank): umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej; (ii) umowę o Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy lub Rachunek Rozliczeniowy (dalej: Rachunek); (iii) umowę o Kantor Walutowy. Do zawarcia Transakcji Wymiany Walut wymagane jest prowadzenie przez Bank na rzecz Klienta Rachunku w PLN, Rachunku w Walucie Wymienianej oraz Walucie Otrzymanej. Kantor umożliwia dokonywanie Transakcji Wymiany Walut na zasadach określonych w „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych” lub „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na stronie www.ideabank.pl. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach poszczególnych Rachunków zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walutach EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na www.ideabank.pl. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

  Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto Idealne” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN. Opłata za korzystanie ze wszystkich bankomatów w Polsce wynosi 0 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Konto Idealne” dostępnej na www.ideabank.pl.

  Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy „Konto WALUTOWE” (dalej: „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla klientów indywidualnych, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla klientów indywidualnych dostępnej na www.ideabank.pl.