Kapitalny Rok

do 2,00%
  • Aktywo Bazowe: akcje Alphabet Inc, Facebook Inc, Nike Inc, Royal Dutch Shell Plc, Toyota
  • Okres Lokaty: 12 miesięcy
  • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
  • Gwarancja zysku w wysokości 2% Kwoty Lokaty

Sprawdź wyniki lokaty strukturyzowanej
Opracowanie własne

Nazwa Lokaty Strukturyzowanej Numer subskrypcji Dzień Otwarcia Lokaty Dzień Zamknięcia Lokaty Odsetki (brutto) Zysk w skali roku
Kapitalny Rok 1 2015-02-05 2016-02-05 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 2 2015-03-04 2016-03-04 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 3 2015-04-07 2016-04-07 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 5 2015-06-02 2016-05-06 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 4 2015-05-07 2016-06-02 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 6 2015-07-06 2016-07-06 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 7 2015-08-03 2016-08-04 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 8 2015-09-09 2016-09-09 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 9 2015-10-05 2016-10-05 2.00% 2.00%
Kapitalny Rok 10 2015-11-04 2016-11-04 2.00% 2.00%