Oprocentowanie1,94%

Lokata CZWÓRKA PLUS

  • wysokie oprocentowanie 1,94% w skali roku
  • okres lokaty to 4 miesiące
  • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
  • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank

Co otrzymujesz w pakiecie?

  • wysokie oprocentowanie 1,94% w skali roku
  • lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
  • okres lokaty to 4 miesiące
  • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
  • Lokatę CZWÓRKA PLUS można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej Idea Bank PL
Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata CZWÓRKA PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,94% w skali roku na okres 4 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej „CZWÓRKA PLUS” dostępnym na stronie www.ideabank.pl.