Oprocentowanie3,00%

Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA

 • wysokie oprocentowanie 3,00% w skali roku
 • okres lokaty to liczba dni pozostałych
  do 30.06.2018 od dnia założenia lokaty
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokata nieodnawialna

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • wysokie oprocentowanie 3,00% w skali roku
 • lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy
 • okres lokaty to liczba dni pozostałych do 30.06.2018 od dnia założenia lokaty
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • Lokatę DO KOŃCA MIESIĄCA można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz za pomocą Bankowości Mobilnej Idea Bank PL
 • jeżeli potrzebna będzie Nasza pomoc, zapraszamy do kontaktu z Infolinią Banku pod numerem telefonu: 22 276 22 76 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)

Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 3,00% w skali roku, z kapitalizacją odsetek, które powiększą kwotę kapitału o kwotę należnych odsetek na koniec Okresu Umownego. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych posiadających Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) prowadzony w złotych polskich przez Idea Bank S.A. („Bank”), z którego to Rachunku musi być dokonane zasilenie Lokaty. Z Lokaty może skorzystać Klient, który złoży poprawnie wypełniony Wniosek. Wniosek może zostać złożony każdego dnia od godziny 0:00 do godziny 22:00, przy czym 29.06.2018r. jest ostatnim dniem, w którym jest możliwe złożenie Wniosku i opłacenie Lokaty. Okres Umowny Lokaty rozpoczyna się po zawarciu Umowy o Lokatę w dniu zaksięgowania środków na Rachunku Lokaty i kończy się w dniu 30.06.2018 r. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Lokata ma charakter nieodnawialny. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA” dostępnym na stronie dostępnym na stronie www.ideabank.pl.