Oprocentowanie 2,75%

Lokata GOTÓWKOWA

 • Lokata dostępna od 50 000 zł do 1 000 000 zł
 • Okres lokaty to 3 miesiące
 • 2,75% w skali roku przy zasileniu konta przez Mobilny Wpłatomat
  i opłaceniu lokaty tymi środkami

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • Wysokie oprocentowanie 2,75% w skali roku
 • Aby uzyskać wysokie oprocentowanie 2,75% w pierwszej kolejności należy wpłacić środki na konto przez Mobilny Wpłatomat, a następnie założyć i opłacić lokatę w kwocie, jaka została wpłacona przez Mobilny Wpłatomat.
 • Lokata dostępna od 50 000 zł do 1 000 000 zł
 • Lokatę Gotówkową można założyć online, telefonicznie lub w oddziale
 • Lokata Gotówkowa jest dostępna z Kontem Idealnym
 • 0 zł za założenie Konta Idealnego
 • okres lokaty to 3 miesiące
 • Mobilny Wpłatomat jest dostępny już w 13 miastach w Polsce. Sprawdź dostępność
 • W ciągu 14 dni kalendarzowych poprzedzających wpłatę gotówkową  za pośrednictwem Usługi Mobilny Wpłatomat na Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy suma wypłat gotówkowych dokonana przez Posiadacza rachunku w Oddziale Banku nie może przekroczyć kwoty 10 000 PLN.
 • Wpłać środki na konto przez Mobilny Wpłatomat
 • Załóż i opłać lokatę w kwocie mniejszej bądź równej kwocie, jaka została wpłacona przez Mobilny Wpłatomat
 • Ciesz się z wysokiego zysku aż 2,75%!

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata GOTÓWKOWA (dalej „Lokata”) zakładana na 3 miesiące z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 2,75% w skali roku pod warunkiem dokonania przez Klienta maksymalnie do 5 dni kalendarzowych przed opłaceniem wniosku o założenie Lokaty wpłaty gotówkowej za pośrednictwem Usługi Mobilny Wpłatomat na Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy w złotych polskich (dalej „Rachunek”) prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), a następnie złożenie wniosku o założenie Lokaty i zasilenie Lokaty przelewem z tego Rachunku w kwocie mniejszej bądź równej wysokości wpłaty gotówkowej dokonanej za pośrednictwem Usługi Mobilny Wpłatomat przy założeniu, że w ciągu 14 dni kalendarzowych poprzedzających wpłatę gotówkową za pośrednictwem Usługi Mobilny Wpłatomat na Rachunek suma wypłat gotówkowych dokonana przez Klienta w Oddziale Banku nie przekroczy kwoty 10 000 PLN. W przypadku niespełnienia tego warunku oprocentowanie Lokaty przez cały jej Okres Umowny wynosić będzie 0,50% w skali roku. Minimalna kwota Lokaty to 50 000 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej "Lokata GOTÓWKOWA” dostępnym na stronie www.ideabank.pl.