Oprocentowanie do4,00%

Lokata HAPPY

 • wysokie oprocentowanie do 4,00% w skali roku!
 • kwota lokaty od 500 zł do 10 000 zł
 • tylko dla nowych klientów
 • bez dodatkowych produktów bankowych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Bez dodatkowych produktów

Inwestycja już od 500 zł

Możliwość założenia lokaty online

 • Wysokie oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty:
  • 4,00% w skali roku na okres 2 miesiące
  • 3,50% w skali roku na okres 1 lub 3 miesięcy
 • Kwota lokaty od 500 zł do 10 000 zł
 • Bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych
 • Klient może założyć tylko jedną Lokatę Happy
 • Lokata dostępna tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie dyspozycji założenia Lokaty Happy nigdy:
  • nie zawarli z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem umowy o produkt finansowy
  • nie złożyli wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego w Idea Banku bądź Lion’s Banku
Aby założyć Lokatę Happy wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online
 • następnie na maila otrzymasz numer rachunku do wpłaty środków na lokatę
 • po opłaceniu wniosku, lokata zostaje aktywowana
 • równolegle otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej, dzięki czemu będziesz mógł kontrolować swoje środki i wnioskować o inne lokaty oraz produkty bankowe

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata HAPPY (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 3,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 1 miesiąc lub 3 miesiące, z oprocentowaniem stałym 4,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 2 miesiące, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 10 000 zł. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych oraz utratą odsetek naliczonych za rzeczywisty okres przechowywania kwoty Lokaty. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A