Oprocentowanie2,90%

Lokata HAPPY
- produkt wycofany z oferty

 • wysokie oprocentowanie 2,90% w skali roku!
 • kwota lokaty od 500 zł do 20 000 zł
 • krótki okres lokaty 3 miesiące
 • dla nowych klientów
 • bez dodatkowych produktów bankowych
 • Wysokie oprocentowanie - 2,90% w skali roku na 3 miesiące
 • Kwota lokaty od 500 zł do 20 000 zł
 • Bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych
 • Klient może założyć tylko jedną Lokatę Happy
 • Lokata dostępna tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie dyspozycji założenia Lokaty Happy nigdy:
  • nie zawarli z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem umowy o produkt finansowy
  • nie złożyli wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego w Idea Banku bądź Lion’s Banku

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata HAPPY (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 2,90% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 20 000 zł. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.