Oprocentowanie do4,00%

Lokata HAPPY

 • wysokie oprocentowanie do 4,00% w skali roku!
 • kwota lokaty od 500 zł do 10 000 zł
 • tylko dla nowych klientów
 • bez dodatkowych produktów bankowych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Bez dodatkowych produktów

Inwestycja już od 500 zł

Możliwość założenia lokaty online

 • Wysokie oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty:
  • 4,00% w skali roku na okres 2 miesięcy
  • 3,50% w skali roku na okres 3 miesięcy
  • 3,00% w skali roku na okres 1 miesiąca
 • Kwota lokaty od 500 zł do 10 000 zł
 • Bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych
 • Klient może założyć tylko jedną Lokatę Happy
 • Lokata dostępna tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie dyspozycji założenia Lokaty Happy nigdy:
  • nie zawarli z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem umowy o produkt finansowy
  • nie złożyli wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego w Idea Banku bądź Lion’s Banku
Najprostszym sposobem jest założenie Lokaty online.

Aby założyć Lokatę HAPPY wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online
 • następnie na maila otrzymasz numer rachunku do wpłaty środków na lokatę
 • po opłaceniu wniosku, lokata zostaje aktywowana
 • równolegle otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej, dzięki czemu będziesz mógł kontrolować swoje środki i wnioskować o inne lokaty oraz produkty bankowe

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata HAPPY (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 3,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 1 miesiąc, z oprocentowaniem stałym 3,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, z oprocentowaniem stałym 4,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 2 miesiące, z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 10 000 zł. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.