Oprocentowanie 2,50%

Lokata HAPPY PLUS

 • wysokie oprocentowanie 2,50% w skali roku!
 • kwota lokaty od 10 000,01 zł do 100 000 zł
 • krótki okres lokaty 3 miesiące
 • tylko dla nowych klientów

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Bez dodatkowych produktów

Lokata do 100 000 zł

Możliwość założenia lokaty online

 • Wysokie oprocentowanie aż 2,50% w skali roku
 • Kwota lokaty od 10 000,01 zł do 100 000 zł
 • Krótki okres lokaty – tylko 3 miesiące
 • Bez otwierania konta bankowego i innych produktów bankowych
 • Klient może założyć tylko jedną Lokatę Happy Plus
 • Lokata dostępna tylko dla nowych klientów Idea Banku, czyli klientów, którzy do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty Happy Plus nie zawarli z Bankiem Umowy Produktowej w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych oraz nigdy nie złożyli Wniosku.
Najprostszym sposobem jest założenie Lokaty online.

Aby założyć Lokatę Happy Plus wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online
 • następnie na maila otrzymasz numer rachunku do wpłaty środków na lokatę
 • po opłaceniu wniosku, lokata zostaje aktywowana
 • równolegle otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej, dzięki czemu będziesz mógł kontrolować swoje środki i wnioskować o inne lokaty oraz produkty bankowe

Lokatę Happy Plus można również założyć w oddziale Idea Bank.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 51 70 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata HAPPY PLUS (dalej „Lokata”)  z oprocentowaniem stałym 2,50% w skali roku, na 3 miesiące, z kapitalizacją odsetek, które powiększą kwotę kapitału o kwotę należnych odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 10 000,01 zł, maksymalna to 100 000 zł. Z Lokaty może skorzystać tylko nowy klient Idea Bank S.A. (dalej „Bank”), tj. klient, który do momentu poprzedzającego złożenie Wniosku o założenie Lokaty nie zawarł z Bankiem Umowy Produktowej lub nie złożył Wniosku w rozumieniu Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych albo Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie dla klientów indywidualnych dostępnego na stronie www.lionsbank.pl. Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.