Oprocentowanie2,20%

Lokata MOBILNA

 • lokatę można założyć w aplikacji Idea Bank PL
 • wysokie oprocentowanie 2,20% w skali roku
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty 3 miesiące
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • wysokie oprocentowanie 2,20% w skali roku
 • lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty 3 miesiące
 • lokatę można założyć w aplikacji mobilnej Idea Bank PL
 • aby korzystać z aplikacji mobilnej, musisz posiadać dostęp do Bankowości Internetowej Idea Cloud
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
Aby założyć Lokatę MOBILNĄ, wystarczy:

 • Pobrać aplikację mobilną Idea Bank PL na swoje urządzenie mobilne
 • Zalogować się do aplikacji mobilnej
 • Wybrać Lokatę MOBILNĄ z oferty lokat dostępnych w aplikacji mobilnej Idea Bank PL
 • Wypełnić oraz opłacić wniosek o lokatę i cieszyć się zyskiem


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata MOBILNA (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 2,20% w skali roku na okres 3 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. („Bank”) nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Wniosek o Lokatę może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Mobilnej. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Regulaminie terminowej lokaty oszczędnościowej „Lokata MOBILNA” dostępnym na stronie www.ideabank.pl.

Bankowość Mobilna to usługa świadczona przez Bank za pośrednictwem udostępnionej Aplikacji mobilnej „Idea Bank PL” (dalej: „Aplikacja”), zapewniająca dostęp do rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank, umożliwiająca w szczególności składanie wniosków, dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank. W celu korzystania z Bankowości Mobilnej konieczne jest posiadanie dostępu do systemu transakcyjnego Bankowości Internetowej Idea Cloud. Użytkownik nie ponosi opłat i prowizji za korzystanie z Aplikacji.