Oprocentowanie do3,00%

Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS

 • wysokie oprocentowanie do 3,00% w skali roku
 • okres lokaty to 1, 3 lub 6 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokata tylko dla nowych środków

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • Oprocentowanie w wysokości 2,25% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 1 miesiąc
 • Oprocentowanie w wysokości 2,65% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 3 miesiące
 • Oprocentowanie w wysokości 3,00% w skali roku dla nowych środków w wariancie na 6 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty już od 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty to 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • lokatę NA NOWE ŚRODKI PLUS można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej Idea Bank PL

Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank, lokatę założysz poprzez bankowość internetową lub mobilną.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS z oprocentowaniem stałym 2,25% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, z oprocentowaniem stałym 2,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 3,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. W pozostałych przypadkach Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS oprocentowana jest przez cały Okres Umowny w całości według stawki 0,50% w skali roku. Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Klienta ponad: i) wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Klienta zgromadzone w Banku, w tym w Idea Banku S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI PLUS na Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION), Rachunkach Oszczędnościowych, Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych, a także innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku; ii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI, NA NOWE ŚRODKI PLUS i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS; iii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI, NA NOWE ŚRODKI PLUS i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI, NA NOWE ŚRODKI PLUS lub Lokat DESIRE były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI PLUS. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące oferty zawarte są w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.