Oprocentowanie do 2,75%

Lokata NR 1 PLUS

 • wysokie oprocentowanie do 2,75% w skali roku
 • okres lokaty to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 36, 48 lub 60 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • Oprocentowanie 1,60% w skali roku w wariancie na 1 miesiąc
 • Oprocentowanie 1,65% w skali roku w wariancie na 2 miesiące
 • Oprocentowanie 1,75% w skali roku w wariancie na 3 miesiące
 • Oprocentowanie 1,75% w skali roku w wariancie na 4 miesiące
 • Oprocentowanie 1,75% w skali roku w wariancie na 5 miesiące
 • Oprocentowanie 1,90% w skali roku w wariancie na 6 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,90% w skali roku w wariancie na 8 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,90% w skali roku w wariancie na 9 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,95% w skali roku w wariancie na 10 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,05% w skali roku w wariancie na 12 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,05% w skali roku w wariancie na 14 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,05% w skali roku w wariancie na 18 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,40% w skali roku w wariancie na 24 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,65% w skali roku w wariancie na 36 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,70% w skali roku w wariancie na 48 miesięcy
 • Oprocentowanie 2,75% w skali roku w wariancie na 60 miesięcy
 • Swobodny wybór kwoty lokaty - od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • lokatę NR 1 PLUS można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz Bankowości Mobilnej Idea Bank PL lub w Oddziale

Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank, lokatę założysz poprzez bankowość internetową, mobilną lub w jednym z oddziałów Idea Banku.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata NR 1 PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, z oprocentowaniem stałym 1,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 2 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 1,75% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3, 4 lub 5 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 1,90% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6, 8 lub 9 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 1,95 % w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 10 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 2,05 % w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12, 14 lub 18 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 2,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 24 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 2,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 36 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 2,70% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 48 miesięcy oraz z oprocentowaniem stałym 2,75% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 60 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych, dostępnej na stronie www.ideabank.pl.