Oprocentowanie 1,75%

Lokata PING-PONG

  • wysokie oprocentowanie 1,75% w skali roku
  • kwota lokaty już od 500 zł do 20 000 zł
  • krótki okres lokaty – tylko jeden dzień

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Lokata na jeden dzień

Platforma Idea Cloud
z aplikacją mobilną

Nielimitowany dostęp do coworku Idea Hub

  • Wysokie oprocentowanie – aż 1,75% w skali roku
  • Kwota minimalna to tylko 500 zł
  • Kwota maksymalna to 20 000 zł
  • Lokata tylko na jeden dzień
  • Do założenia lokaty niezbędne jest posiadanie konta w Idea Banku
Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę z poziomu bankowości, wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami. Po wypełnieniu krótkiego wniosku o lokatę, środki zostaną automatycznie pobrane z konta i zwrócone na ten sam rachunek następnego dnia.

Jeśli nie posiadasz jeszcze rachunku osobistego w Idea Bank, polecamy prowadzone za darmo Konto Idealne.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata PING-PONG (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,75% w skali roku na okres jednego dnia kalendarzowego z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota lokaty to 500 zł maksymalna 20 000 zł. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji założenia Lokaty w danym dniu do godziny 21:00, Idea Bank S.A. (dalej ”Bank”) zwróci kwotę Lokaty powiększoną o naliczone odsetki w następującym po nim dniu, nie później niż o godzinie 9:00. W przypadku, gdy dyspozycja założenia Lokaty zostanie złożona w danym dniu po godzinie 20:59, zostanie ona przyjęta przez Bank do realizacji następnego dnia. Klient może posiadać w danym momencie tylko jedną Lokatę. Warunkiem realizacji dyspozycji założenia Lokaty jest zapewnienie przez Klienta na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, prowadzonym w złotych polskich, w Banku środków w kwocie nie niższej niż kwota Lokaty. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.