Oprocentowanie do0,30%

Lokata SHORT PLUS

 • oprocentowanie do 0,30% w skali roku
 • od 500 zł do 1 000 000 zł
 • okres lokaty 3, 7, 10, 14 lub 21 dni
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Cloud

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Platforma Idea Cloud
z aplikacją mobilną

Szczegóły

Inwestycja do 1 mln zł

Możliwość założenia
lokaty online

 • Lokata na 3 dni gwarantuje odsetki w wysokości 0,20% w skali roku
 • W przypadku lokaty na 7 dni oprocentowanie lokaty wyniesie 0,20% w skali roku
 • W wariancie lokaty na 10 dni oprocentowanie wyniesie 0,30% w skali roku
 • Lokata na 14 dni gwarantuje odsetki w wysokości 0,30% w skali roku
 • W wariancie lokaty na 21 dni oprocentowanie wyniesie 0,30% w skali roku
 • Kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Cloud

Klienci posiadający konto w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami. Możliwe jest również założenie lokaty poprzez aplikację mobilną.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta
 • dokonać wpłaty środków na numer rachunku, przesłany przez Bank na adres e-mail podany w procesie wnioskowania o konto
 • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej oraz mobilnej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata SHORT PLUS (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem 0,20% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 lub 7 dni oraz z oprocentowaniem 0,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 10, 14 lub 21 dni. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla Klientów Indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.